Ochrana súkromia – informácie o cookies

  0

  Zhromažďované osobné údaje

  Spoločnosť Parlamentné listy SK, s.r.o., IČO: 48085090, DIČ: SK2120053287, so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 103517/B, ako prevádzkovateľ niekoľkých webových portálov a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť“) zhromažďuje nasledujúce údaje o používateľoch svojich služieb:

  V prípade registrácie účtu používateľa na vybrané služby zaznamenáva Spoločnosť napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe, mesto bydliska a ďalšie profilové informácie prostredníctvom súborov cookies, ktoré Spoločnosti umožňujú rozpoznať používateľa ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní na jeho účet, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookies sa zároveň používajú na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti aj mimo nich. Súbory cookies používa Spoločnosť aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré Spoločnosť ponúka svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch prostredníctvom rôznych spotrebiteľských súťaží, výskumov a dotazníkov, na ktorých sa používateľ so svojím súhlasom zúčastní.

  Používateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v hornej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136/ES, v SR transponovanej zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.alebo používaním webu. Podľa smernice ide predovšetkým o využívanie cookies (tzv. „session cookies“). EÚ predpis sa zameriava najmä „na behaviorálne cielenie a zneužitie súkromných informácií v prípade tzv. „neanonymných“ (z ktorých je zrejmá identita používateľa) a „third-party“ (ukladajúcich informácie na inej než navštívenej stránke) cookies. Z týchto Spoločnosť využíva napr. cookies Google – o ich typoch a zásadách sa dozviete viac tu.

  Používanie osobných údajov

  Poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované predovšetkým na nasledujúce účely:

  • Používanie služieb a produktov poskytovaných Spoločnosťou či tretími osobami na základe zmluvnej dohody so Spoločnosťou a vyrovnanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z objednávky danej služby a produktu (vrátane napr. administrácie a uskutočnenia platby za túto službu alebo produkt).
  • Získanie výhry v spotrebiteľských súťažiach organizovaných Spoločnosťou.
  • Správa používateľských účtov a prispôsobenie služieb poskytovaných Spoločnosťou potrebám a záujmom jednotlivých používateľov.
  • Odosielanie obchodných informácií prostredníctvom e-mailu alebo oznámení o nových službách či ich zlepšeniach na webových portáloch Spoločnosti vrátane ďalších marketingových aktív Spoločnosti, a to v súlade so zákonom Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov. Odhlásiť sa z prijímania obchodných oznámení môže používateľ v nastaveniach služby, v rámci ktorej sa používateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, prípadne emailom: oou@centrumholdings.com.
  • Rozosielanie výhier zo súťaží, drobných darčekov či tovaru a služieb objednaných prostredníctvom niektorého webového portálu Spoločnosti. Tieto údaje budú slúžiť výhradne na doručenie výhry, darčeka či objednaného tovaru a služby alebo na overenie kontaktných údajov.
  • Vytváranie a distribúcia inzercie relevantnej pre záujmy používateľa, tzv. behaviorálne cielená on-line inzercia (ako funguje behaviorálne cielená reklama, sa dozviete tu). Online behaviorálna reklama je spôsob zobrazovania reklamy na navštívených internetových stránkach tak, aby reklama viac zodpovedala záujmom používateľov a bola pre nich maximálne relevantná. Takto získané údaje neumožňujú identifikovať používateľa ako fyzickú osobu v reálnom svete a sú zbierané a analyzované striktne anonymne. Používatelia majú kedykoľvek možnosť voľby medzi využitím alebo nevyužitím výhod relevantnejšieho zobrazovania reklamy prihlásením sa alebo odhlásením sa z behaviorálneho cielenia tu.

  Zabezpečenie

  Všetky osobné údaje, ktoré používateľ Spoločnosti poskytne, budú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Vzhľadom na to, že internet nie je úplne bezpečné prostredie, Spoločnosť nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti používatelia prenesú. V tejto súvislosti preto nie je možné 100 % zaručiť, že sa k poskytnutým informáciám nedá získať prístup, že nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti fyzickej, technickej či manažérskej povahy. Spoločnosť však zaručuje, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa aj bezpečnostné opatrenia, ktoré sa od nej dajú rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia potom Spoločnosť pravidelne aktualizuje.

  Za účelom lepšieho zabezpečenia osobných údajov používateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a webovými stránkami Spoločnosti šifrované.

  Každý používateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Používatelia berú na vedomie, že e-maily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými používateľmi webových stránok Spoločnosti nie sú šifrované. Spoločnosť preto v tejto súvislosti dôrazne odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií. Spoločnosť upozorňuje používateľov, že jej administrátori nebudú od používateľov nikdy požadovať heslo.

  Doba spracúvania osobných a ďalších údajov a ich sprístupnenie na základe zákona

  Spoločnosť uchováva informácie jednotlivých používateľov dovtedy, dokedy je ich účet aktívny, alebo do písomného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o používateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s cieľom riešenia sporov a konečného vyrovnania všetkých práv a záväzkov súvisiacich s poskytovaním príslušnej služby.

  Na základe platných právnych predpisov je Spoločnosť povinná zverejniť osobné údaje používateľa, informácie o jeho IP adrese, prevádzke alebo iných aktivitách používateľov:

  • na základe žiadosti súdu, polície, poprípade iných orgánov činných v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov;
  • s cieľom presadzovania podmienok zmluvy s používateľom;
  • ako prostriedok ochrany zabezpečenia a integrity webu Spoločnosti;
  • na uplatnenie alebo ochranu práv, majetku a osobnej bezpečnosti ostatných používateľov služieb Spoločnosti a ďalších osôb.

  Kontakt

  Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach používania služby ParlamentneListy.sk. Ak máte otázky alebo pripomienky, pošlite nám ich elektronicky na e-mail: superadmin(zavináč)parlamentnelisty.sk.

  - Reklama -