streda, 7 decembra, 2022
5.9 C
Bratislava

Požiadavky na reklamné formáty na webe ParlamentnéListy.sk 

Štandardné požiadavky na tvorbu reklamy:

 • Dodržiavajte pôvodné formáty.
 • Flash nie je pôvodný formát. Flash reklamy nepríjimame, ani neodporúčame.
 • Farba pozadia nie je definovaná prostredníctvom document properties, ale je nutné vytvoriť prvok (podľa rozmeru bannera), ktorého farba bude farbou pozadia bannera a zobrazuje sa počas celej doby trvania animácie v jeho najnižšej vrstve.
 • V prípade, že farba pozadia bannera splýva s pozadím stránky, je potrebné doplniť rámček min. 1px šedej alebo čiernej farby.
 • Riadiaci skript je potrebné napísať tak, aby vyhovoval štandardom SPIR a mohol byť vložený kamkoľvek na stránku (v sekcii body), na jednom mieste, a stále zostal plne funkčný.
 • Pokiaľ skript nie je plne funkčný vo všetkých prehliadačoch, je potrebné ho upraviť tak, aby v ostatných prehliadačoch negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazenie stránky a pod.
 • Z tagu body sa nedá inicializovať funkcia – inicializáciu preto musíte urobiť priamo z kódu skriptu vloženého na stránke.
 • Pokiaľ reklama obsahuje zvukový súbor, môže byť max. dĺžka zvukového záznamu 10 sekúnd a môže zaznieť len 1x ako odpoveď na akciu užívateľa (napr. pohyb myšou). Zvukový súbor nesmiete v žiadnom prípade spúšťať svojvoľne.
 • Keď ide o reklamu obmedzenú s pomocou cookies, je potrebné, aby riadiaci skript najskôr otestoval, či je v konkrétnom prípade v prehliadači užívateľa ukladanie cookies povolené.
 • V prípade, že to tak nie je, sa reklama nesmie v takomto prehliadači zobraziť.
 • Všetky podklady na kampaň musia byť dodané najmenej 5 dní pred spustením kampane.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nespustiť takú reklamnú kampaň, ktorá nezodpovedá technickým špecifikáciám alebo Etickému kódexu reklamy na portáli ParlamentnéListy.sk.
 • Vkladanie ďalších AdManagement skriptov je neprípustné.
 • Neprijímame reklamné kódy DoubleClick.

Cenník reklamných formátov na www.parlamentnelisty.sk

Cenník je vo formáte PDF.
Platný od 1. 3. 2021.