Poslanci dnes riešia novely zákonov o odpadoch či o štátnej službe

0
predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) (Foto: SITA/Kancelária Národnej rady SR)

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) majú dnes podľa programu riešiť novelu zákona o štátnej službe, zmenu zákona o odpadoch či novelizáciu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Novelou zákona o štátnej službe sa majú posilniť právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom. Popoludní na členov zákonodarného zboru čaká tiež pravidelná Hodina otázok. Piaty rokovací deň 32. schôdze parlamentu je od 9:00.

Do roku 2030 by sa mali organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) podieľať na recyklácii 42 percent všetkých odpadov z plastových obalov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Právna úprava má zakotviť nové povinnosti pre OZV, prevádzkovateľov skládok či spoločností zodpovedných za vývoz, triedenie a recykláciu odpadu. Prevádzkovatelia skládky budú po novom napríklad povinní vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí. Výsledky záznamov monitoringu pritom budú musieť každoročne do 28. februára nasledujúceho roka ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Zverejňovanie informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov by sa mohlo upraviť. Tie by mal sledovať Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorý v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykoná nevyhnutné opatrenia. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú do parlamentu predložili koaliční poslanci. „Navrhnutou zmenou sa ustanovuje Ministerstvom životného prostredia SR poverenej právnickej osobe, ktorou je v súčasnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o kvalite surovej vody, ktoré je mu každý vlastník verejného vodovodu povinný poskytovať,” píše sa v dôvodovej správe.

- Reklama -