Kritický stav na Najvyššom súde. Nie sú sudcovia, konštatuje jeho predseda

0
Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta. Foto: TASR

Na Najvyššom súde (NS) SR je historicky najnižší až kritický stav, čo sa týka počtu sudcov. Uviedol to nový predseda NS SR Ján Šikuta na stretnutí s novinármi. Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne kolégium.

„Mojou prioritou je zabezpečenie riadneho chodu súdu a teda, aby sa doplnil počet sudcov NS SR. Zároveň mojou úlohou je zvýšiť dôveryhodnosť smerom k súdnictvu. Tá je veľmi nízka. Naplnenie počtu sudcov je jedným z tých opatrení,” povedal šéf NS SR, ktorý je vo funkcii od 20. mája.

Pokiaľ to nenastane, nebude možné konať v konaniach, nastanú prieťahy, čo nezvýši dôveryhodnosť v justíciu ako takú, teda aj dôveru v NS SR. V súčasnosti konajú v spomínaných kolégiách nie trojčlenné senáty, ale senáty dvojčlenné.

Cieľom vedenia NS SR je dosiahnuť, aby všetky senáty mali troch až štyroch členov a každý sudca mal dvoch asistentov.

„Tým sa dosiahne rovnomernosť v rozdeľovaní práce a rovnaké zaťaženie,” uviedol.

„Plné obsadenie súdu je možné len v úzkej súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti, pod ktoré spadajú krajské a okresné súdy a Špecializovaný trestný súd,” povedal Šikuta.

V prípade naplnenia stavu NS SR je Šikuta v kontakte a v jednaní s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Posilnenie stavu NS SR vidí možným príchodom sudcov z krajských súdov. Tu však vidí problém, že jednotlivé krajské súdy sú tiež poddimenzované a môžu sa oslovení sudcovia i samotné krajské súdy voči takémuto návrhu “brániť”. Očakáva, že aj súdna rada bude nápomocná pri riešení personálneho stavu, aby sa zvýšila dôveryhodnosť súdnictva.

Problémov v obsadzovaní sudcovských miest je viacero. Podľa Šikutu tomu môže prispievať aj zložitý výberový proces, neochota zastávať funkciu sudcu vzhľadom na spomínanú nedôveryhodnosť v justíciu a napokon problém vidí aj v odmeňovaní vyšších súdnych úradníkov. To je nižšie, ak by sa absolvent právnickej fakulty rozhodoval medzi takouto pozíciou a komerčnou sférou.

Šikuta vo štvrtok pripomenul, že NS SR od októbra minulého roka nemal svojho predsedu. Jednou z jeho prvých úloh po vymenovaní bolo zloženie sekretariátu súdu, aby mohol NS SR vôbec pracovať. Následne zvolal vedenie súdu predstavované štyrmi kolégiami, stretol sa so Sudcovskou radou a odborovým združením.

„Boli to základné kroky,” povedal Šikuta. Súčasne Šikuta urobil kroky navonok a to stretnutia s predstaviteľmi rezortu spravodlivosti, Súdnej rady SR, Ústavného súdu SR v Košiciach a Krajského súdu v Bratislave a Trnave. NS SR chce podľa jeho slov zvýšiť informovanosť médií o svojej činnosti.

- Reklama -