Kuffa je vyšinutý predátor, napísal pred pár mesiacmi Havran. Teraz prehovorila Tlačovo-digitálna rada SR a páčiť sa mu to rozhodne nebude!

  0
  Michal Havran (Autor: Facebook, Michal Havran)

  „Kuffa skončil už predtým, svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istanbulskom dohovore a ešte predtým hlúposťami o genderovej diktatúre a potom, keď prišiel v sukni s bábikou z Dráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem a v parlamente to držal fašistom ako miništrant. Tak to zase nie,“ napísal vo svojom príspevku v denníku Sme Havran.

  Podľa Havrana dokonca Kuffa používa jazyk náboženského teroru. „Toto sú psychotické interpretácie textov človeka, ktorý text nečítal a nepoznal, napriek tomu sa stal ikonou autentického katolicizmu. V skutočnosti pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa a každý deň vyvoláva v mnohých veriacich ľuďoch pocit, že to, čo hovorí, nie je viera našich spoločenstiev a našich farností, ale šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie pripravujúca ľudí na skorý Kristov návrat,“ dodal s tým, že by mali Kuffu zavrieť do cirkusu. Celý jeho útok na kňaza Mariána Kuffu si môžete prečítať TU.

  Trestné oznámenie

  Na základe spomínaného článku sa rozhodla advokátska kancelária Čarnogurský ULC, s. r. o., podať trestné oznámenie. „Autor vystupujúci pod menom Michal Havran hanobí v článku kresťanstvo a kresťanov. Z článku sála pýcha a nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov. Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi. Článok autora je nielen nemorálny, ale aj protiprávny. Jeho zverejnením bol spáchaný trestný čin,“ uviedol Ján Čarnogurský mladší, ktorý bol iniciátorom trestného oznámenia. 

  Samotný Kuffa však žiadal, aby bolo tretsné oznámenie stiahnuté, pretože Havranovi za jeho slová odpúšťa. Viac TU a TU.

  Za hranicou etiky a slušnosti

  Podľa Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky je komentár Havran voči Kuffovi za hranicou etiky a slušnosti.

  „Pri skúmaní predmetného článku Rada identifikovala výrazové prostriedky, ktoré možno označiť ako neopodstatnené a neadekvátne. Ide o spojenia: Prelátom vyhovujú čo najdebilneší veriaci (podtitul článku), autorova charakteristika v článku menovaného katolíckeho kňaza Mariána Kuffu: pôsobí ako vyšinutý, okrajový blázon, jeho bláboly a hlúposti, pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, jeho reči sú hlúpe rovnako ako u sektárov či označovanie kňaza slovom “henten” alebo ako muža „v sukni“. Autor v článku uvádza: „je nejaké odtiaľ potiaľ“. Optikou zásad novinárskej etiky a slušnosti to isté platí pre novinára. Hranica vkusu a adekvátnosti nie je pevne nastavená, nie je definovaná legislatívou alebo inou normou. Jej lokalizácia je prísne individuálna a závisí od hodnotového, etického a skúsenostného nastavenia tak autora, ako aj čitateľa,“ píše vo svojom rozhodnutí Rada.

  Zároveň rozhodnutie podotýka, že každý komentár sa nepochybne vyznačuje určitou mierou subjektivity aj expresivity. „Čo však Rada vníma kriticky, je, že tento článok vo svojej podstate predstavuje apel na ostrakizovanie určitej skupiny obyvateľov, ktorí zdieľajú názor prezentovaný Mariánom Kuffom a nie je ho možné vnímať nijak inak, ako výzvu autora článku vylúčiť takéto názory a ľudí reprezentujúcich tieto názory z legitímneho spoločenského diškurzu, a robí tak navyše mimoriadne hrubým a neúctivým spôsobom.“

  Hate speech

  „Tento komentár autora možno úrovňou i obsahom zaradiť medzi tzv. nenávistné prejavy (hate speech), nie nepodobné v dnešnej dobe, žiaľ, častým fašizoidným prejavom. Komentár totiž priamo vyzýva na potláčanie práv iných, menovite práva slobody slova osôb s náboženským vyznaním. Znevažovanie prejavov viery iných ľudí (aj keď sa s nimi autor článku nemusí nijako stotožňovať) je mimoriadne neúctivé a urážlivé a to bez ohľadu, či ide o prejavy viery kresťanov, moslimov, židov či veriacich iných náboženstiev,“ dopĺňa Rada s tým, že takéto nenávistné prejavy sú mimoriadne nebezpečné, keďže v prvom slede smerujú k potlačeniu práva prejaviť svoj názor určitej skupine osôb a tiež potláčajú kultivovanú diskusiu.

  Rada tiež považuje za neprijateľné, že autor článku bez uvedenia akýchkoľvek relevantných dôkazov alebo skutočností verejne tvrdí, že „existuje podozrenie, že Kuffa zneužíva sociálnu mizériu a závislosti svojich klientov na to, aby im vymýval mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy“.

  „Vzhľadom na uvedené, rešpektujúc právo na osobný názor, formu jeho šírenia a slobodu prejavu sa TR SR uzniesla na tom, že použité výrazové prostriedky sú za hranicou etiky a slušnosti. Celkové vyznenie predmetného článku smeruje k znižovaniu dobrého mena, cti a dôstojnosti konkrétneho človeka, ako aj skupiny obyvateľstva stotožňujúcej sa s názormi, ktoré tento človek verejne reprezentuje,“ uzatvára rozhodnutie s tým, že je konečné a nie je napadnuteľné.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu