Čarnogurský kritizuje samoväzbu Lučanského. Ak by v nej nebol mohol ešte žiť?

0
Ján Čarnogurský (Autor: fb J.Č.)

Ak ministerstvo tvrdí, že umiestňovanie do samoväzby „je takou praxou“, asi to je tak aj v iných väzniciach. Avšak týmto porušujú zákon. Väznice podliehajú ministerstvu. Vykonáva v nich periodické kontroly? Ani prokurátor na to neprišiel, ktorý tiež vykonáva dozor nad väznicami? Kde sú písomné záznamy o mesačných kontrolách trvania dôvodov samoväzby pre generála  Lučanského, pýta sa  svojej webovej stránke Ján Čarnogurský.

Ján Čarnogurský sa na svojej webovej stránke predstavuje ako advokát, disident, bývalý podpredseda federálnej a predseda slovenskej vlády, exminister spravodlivosti, zakladateľ slovenskej kresťanskej politiky. To všetko je pravda. Aj to, že väzbu spoznal na vlastnej koži. Aj preto mu nedá, a skúma a komentuje okolnosti smrti generála Lučanského. V ostatnom statuse sa zamýšľa, prečo bol  v cele osamote.

„Súdna psychológia má už dávno zistené, že samoväzbu väčšina ľudí znáša ťažko, niektorí viac, iní menej. Pri osamelom pobyte v cele môžu prísť človeku na um rôzne myšlienky,“ zamýšľa sa J. Čarnogurský a dodáva,“ pre porovnanie, samoväzbu ako disciplinárny trest možno uložiť najviac na 10 dní.

V pondelok 4. januára ministerstvo spravodlivosti uverejnilo dokumenty a fakty o väzbe generála. Chcelo tak zmyť zo seba každé podozrenie, že nesie vinu na smrti generála. Pokiaľ ide o uvalenie samoväzby, dosiahlo opak,“ myslí si.

„Písal som, že výkon väzby upravuje zákon číslo 221/2006 Zbierky zákonov o výkone väzby. Podľa § 7 odsek 3 obvineného možno umiestniť do cely samostatne (poznámka: čiže do samoväzby), ak o to požiada obvinený, ak o to požiada prokurátor alebo vyšetrovateľ a môže tak rozhodnúť riaditeľ väznice alebo ním určený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného, iných osôb alebo z iného závažného dôvodu. Ministerstvo teraz oznámilo, že generál bol v samoväzbe, pretože bol v tzv. kolúznej väzbe,“ píše na svojej stránke Čarnogurský a cituje z oznámenia ministerstva spravodlivosti: „Je praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňujú sa samostatne. Tak to bolo aj v tomto prípade.“ 

Avšak podľa Čarnogurského, ktorý si  dôkladne preštudoval zákon a paragraf § 7 odsek 6 zákona, tak sa v ňom  ešte uvádza, že umiestnenie do cely samostatne preveruje riaditeľ ústavu raz za mesiac,  zisťuje ,či dôvody na také umiestnenie trvajú; a potom o preverení trvania dôvodov sa vyhotoví záznam. Keď sa o mesačnom preverovaní píše záznam, musí byť aj pôvodné rozhodnutie riaditeľa alebo príslušníka ZVJS písomné.

„Zo zverejnenia ministerstva vyplýva, že o samostatné umiestnenie v cele nepožiadal generál Lučanský a zrejme ani prokurátor alebo vyšetrovateľ. Ak by požiadali, ich písomná žiadosť by sa musela nachádzať vo väzenskej dokumentácii o obvinenom. Čiže rozhodol o nej riaditeľ väznice. Asi rozhodol len ústne, pretože písomné rozhodnutie by tiež muselo byť v dokumentácii,“ uvádza Čarnogurský.

„O dôvode rozhodnutia nič nevieme a asi nevie nikto,“ odhaduje.

„Ani riaditeľ väznice nemôže umiestniť obvineného do samoväzby len tak, pretože „je taká prax“. Zákon mu dáva široké možnosti formuláciou „…alebo z iného závažného dôvodu …“, ale ten iný závažný dôvod musí napísať a dôvod musí reálne existovať. Mimochodom, zákony o väzenstve vypracúva ministerstvo spravodlivosti, čiže aj podmienky umiestnenia do samoväzby vypracovalo ministerstvo spravodlivosti. V zákone sa vôbec nepíše, že po uvalení kolúznej väzby automaticky nastupuje samoväzba. Nie je to ani potrebné.

Väznica vie o každom väzňovi, z akého prostredia prichádza. Do cely s generálom by iste umiestnila obvineného, ktorý neprichádza do styku s ľuďmi z generálovho prostredia, čiže potenciálnymi svedkami,“ nazdáva sa Čarnogurský.

„Dokonca teoreticky pripusťme, že by generál chcel odkázať prostredníctvom spoluväzňa a jeho návštevníka niečo niekomu von. Opakujem, aj teoreticky je to ťažko predstaviteľné, ale návštevy sa môžu monitorovať a keby taký odkaz zachytil monitoring, bol by to dôkaz proti generálovi. Návštevníci môžu spolu hovoriť len ústne, nemôžu si nič odovzdávať. Keď už sme pri tom, väzni vypracovali za stáročia svoje techniky odovzdávania odkazov. Jedna z nich vyžaduje odmontovať na umývadle sifón, vypustiť z neho vodu a naspäť primontovať. Potom funguje ako telefón. Ak sa odmontuje záchodová misa na cele („Je praxou“, že sa odbije od upevnenia), dá sa telefonovať ďalej do väznice. Raz som takou technikou dával právnu radu na susednú celu,“ priznáva sa.  

Keď ministerstvo hovorí, že umiestňovanie do samoväzby „je takou praxou“, asi tak robia všetky väznice na Slovensku, čiže porušujú zákon. Ako, že na to neprišlo doteraz ministerstvo veď mu väznice podliehajú a vykonáva v nich periodické kontroly? Ani prokurátor na to neprišiel, ktorý tiež vykonáva dozor nad väznicami. Kde sú písomné záznamy o mesačných kontrolách trvania dôvodov samoväzby?

Ministerstvo teda podľa Jána Čarnogurského  samo oznámilo, že pri umiestnení generála samého do cely porušilo zákon. „Keby nebolo toho porušenia zákona, generál mohol žiť,“ myslí si.

- Reklama -