Najvyšší kontrolný úrad: Máme 70 percentný nárast podaní na kontrolu postupov úradníkov

0
Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu (Foto: SITA/Branislav Bibel)

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zaznamenal v prvom polroku 2021 viac ako 70-percentný medziročný nárast podaní. Ide najmä o žiadosti na kontrolu, preverenie postupov rôznych verejných organizácií alebo konania predstaviteľov samosprávy a štátu. Výrazne pritom poklesol počet anonymných odosielateľov. Ľudia upozorňovali najmä na možné nehospodárne nakladanie s financiami a majetkom obcí, podozrivé rodinné prepojenia verejných činiteľov či netransparentné rozhodovanie. Novinkami boli poukázania na neoprávnené čerpania príspevkov zo schémy „Prvá pomoc“, nedodržiavanie protipandemických opatrení alebo na vyberanie „pandemického poplatku“ u lekára. Ako v tlačovej správe informovala riaditeľka odboru komunikácie NKÚ Jana Burdová, viaceré z podnetov už spracovali do kontrolných akcií a predseda úradu Karol Mitrík rozhodol o rozšírení plánu kontrolnej činnosti na rok 2021.

„Dôvera ľudí v národnú kontrolnú autoritu je zaväzujúca. Uvedomujeme si ju pri každej kontrole a následnom spracovávaní jej výsledkov. Každému doručenému podnetu venujeme náležitú pozornosť a posudzujeme ho z hľadiska významnosti či rizík. Príkladom je prebiehajúca kontrola v Slovenskom pozemkovom fonde, či už ukončené kontroly vo viacerých samosprávach, napríklad v meste Sereď,” zdôraznil podpredseda kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Online komunikáciu s NKÚ zvolilo 39 percent pisateľov, ktorí použili e-mail info@nku.gov.sk alebo formulár podania na webe nku.gov.sk a portáli slovensko.sk. „Už šesť rokov sa snažíme otvorenou komunikáciou aktívne podporovať ľudí, aby aktívne riešili problémy v ich meste. Je to totiž jedna z kľúčových ciest, aby sme lepšie spravovali veci verejné, aby verejní predstavitelia boli pod väčším drobnohľadom verejnosti. A k napĺňaniu tohto cieľa nám pomáhajú nielen tradičné, ale aj nové sociálne médiá“, pripomenul podpredseda úradu. Príkladom sú Slováci žijúci v USA či Austrálii, ktorí riešili problémy s pozemkami. Možnosť telefonického podnetu využila 92-ročná obyvateľka jedného z miest, ktorá stále čaká na sľúbené uhradenie jej investície do plastových okien mestskej bytovky.

Opakované sú podnety na možný nezákonný prenájom pozemkov a poberanie dotácií od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, upozornenia na porušovanie zákona o verejnom obstarávaní alebo podnety na správcovské spoločnosti pri vyúčtovaní tepla, či hospodárenie neziskových organizácií i športových zväzov. Nezanedbateľná skupina pisateľov sa sťažovala na nečinnosť úradov, napríklad pri stavebnom konaní, ale aj pri prenájme obecných bytov a predaji štátneho majetku. Spochybnené boli tiež dotácie, ktoré obec dostala na výstavbu nájomných bytov alebo pravidlá parkovania v Petržalke. Výrazne narástli sťažnosti na porušovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nezverejňovanie zmlúv a faktúr a odmietanie sprístupňovania odpovedí na takzvané infožiadosti.

Vzrástol aj podiel občanov, ktorí upozorňovali na podozrivé presuny, prenájmy, predaje majetkov obcí a zneužívanie inštitútu osobitného zreteľa. Za prvý polrok 2021 tvorili tieto podania 50 percent z celej agendy. Viacero sťažností smerovalo do oblastí správy obecných bytových podnikov. Práve na základe podnetu v tejto oblasti uskutočnil úrad kontrolu v meste Sereď. Tá potvrdila podozrenia autora podnetu.

- Reklama -