Od 1. júla sa zruší oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo EÚ

0
Ilustračná fotografia. (Foto: MichaelGaida, Pixabay)

Od 1. júla sa zruší oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie (EÚ). Od tohto dátumu čakajú klientov nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín. Okrem iného budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetky dovážané zásielky z tretích krajín, teda každý tovar z tretej krajiny musí prejsť colným konaním. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce, ktorému predchádzala dlhodobá príprava. Na Slovensku je koordinátorom projektu Finančná správa SR. Pre zásielky s tovarom nad 150 eur sa proces colnej deklarácie nemení, a teda aj naďalej bude prebiehať ako teraz.

Jedným z cieľov pošty je plná digitalizácia a automatizácia procesov colného konania, aby bolo možné spracovať desiatky tisíc zásielok bez dlhšieho zdržania. To znamená, že odosielateľ pre potrebu colného konania vyplní elektronickú správu k zásielke, uvedie všetky požadované údaje, ktoré sú súčasťou stále ešte colného vyhlásenia prikladaného k zásielke v papierovej forme a táto správa je dodaná spolu so zásielkou do krajiny určenia. Ak sú elektronické správy kompletné a bez chýb, urýchli sa colné konanie a následne pošta tieto zásielky rýchlejšie spracuje a doručí adresátovi.

Ak za klienta podá colné vyhlásenie pošta, klient hradí poplatok za využitie colno-deklaračných služieb. Výška poplatku závisí od toho, či bude proces plne automatizovaný, teda či pošta dostane od poštového podniku tretej krajiny kompletné dáta k zásielke a podanie colného vyhlásenia prebehne bez zásahu Slovenskej pošty. V takomto prípade klient uhradí poplatok 2 eurá. Ak bude treba do procesu vstúpiť či doplniť chýbajúce údaje, alebo opraviť chybné údaje k zásielke, klient uhradí poplatok 4 eurá. Ak bude treba kontaktovať adresáta a požiadať ho o súčinnosť, uhradí poplatok 9 eur.

Colník z príslušného colného úradu vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju doručí adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za colno-deklaračné služby Slovenskej pošty. Colný dlh odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR. Klient sa môže rozhodnúť nevyužiť služby pošty a nesúhlasiť s tým, aby preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom. V takomto prípade musí Slovenskú poštu o tejto skutočnosti informovať najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu