Cestovné kancelárie by mali dostať štátnu pomoc v podobe návratnej finančnej výpomoci

0
Ilustračná snímka. Foto: SITA/ Ľudovít Vaniher

Cestovné kancelárie sú o ďalší krok bližšie k štátnej pomoci v podobe návratnej finančnej výpomoci na zabezpečenie ich likvidity. Parlament posunul v rámci skráteného konania do druhého čítania návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu. Podľa šéfa ministerstva financií Igora Matoviča ešte v marci 2020 ochromila trh cestovného ruchu vrátane cestovných kancelárií pandémia. Keďže tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokázali klientom vrátiť zálohy na nezrealizované či stornované zájazdy, potrebujú rýchlu pomoc zo strany štátu. Podľa odhadu ministerstva financií cestovné kancelárie budú potrebovať približne 60 miliónov eur.

Podľa rezortu financií novela zákona o zájazdoch síce priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle zákona, dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta 2021. Ak sa v stanovenom termíne s klientmi nedohodnú, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje podľa rezortu financií približne 60 miliónov eur.

Poskytnutiu návratných finančných výpomocí umožnia cestovným kanceláriám preklenúť obdobie nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách. Do uplynutia doby splatnosti návratných finančných výpomocí by sa malo cestovným kanceláriám podariť vysporiadať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v náhradnom ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárii, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne.

Návrh nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečuje likviditu pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nebudú zrealizované náhradné zájazdy. Cestovné kancelárie pomocou návratnej finančnej výpomoci vyplatia klientom všetky nevyčerpané zálohy za rok 2020 a návratnú finančnú výpomoc budú splácať postupným využitím kapacít v zahraničí, kde sú zrealizované predplatby z roku 2020. V súčasnej dobe sa odhaduje, že 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200-tisíc klientom.

- Reklama -