Komora učiteľov: Komunikácia s ministerstvom školstva je smutná kapitola

0
Vladimír Crmoman, Prezident Slovenskej komory učiteľov (Foto: SITA/Branislav Bibel)

Komunikácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je smutnou kapitolou tohto školského roka. Zhodnotila Slovenská komora učiteľov (SKU) prvý školský rok nového vedenia ministerstva. Hodnotenie komory poskytol jej prezident Vladimír Crmoman. Podľa komory je totiž ťažké a často nemožné zistiť, na čom ministerstvo pracuje alebo aké má ciele. Možnosti spolupráce tu sú a cez online nástroje sa výrazne zvýšili. SKU by chcela, aby si záujemcovia vedeli na webe ministerstva nájsť všetky zápisnice, menoslov komisií a pracovné verzie zákonov a stratégii tak, aby si mohli odsledovať proces zavádzania zmien, a nie až finálny produkt. Želá si, aby sa cez leto obnovila transparentnosť, demokracia a participácia naprieč celým školským rezortom, od žiakov až po ministra školstva.

Komora učiteľov zdieľa presvedčenie, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa v čase pandémie snažil urobiť mnohé kroky v prospech krízového riadenia škôl. „Je to náročná a nezávideniahodná úloha a minister ju zvládal s pokojom. Problém vidíme skôr v participatívnych krokoch – robiť menej tlačoviek a mediálnych bublín a viac rokovať s ľuďmi zvnútra i zvonka,“ ohodnotila. Vníma, že ministerstvo aj školy sú vyčerpané chaotickým riadením, a preto očakáva ešte ťažší rok, ako bol tento. Podľa Komory následky zlých alebo žiadnych rozhodnutí budú znášať školy od septembra 2021. SKU však oceňuje prechod správy škôl z Ministerstva vnútra SR pod správu ministerstva školstva, avšak ešte sa nezačalo diskutovať o zjednotení financovania materských škôl, školských klubov detí a ich odchode spod samospráv. Komunikáciu s ministerstvom označila SKU ako smutnú kapitolu tohto školského roka.

Crmoman tiež upozornil, že prvýkrát za posledných päť rokov neboli zvyšované platy učiteľov aj napriek pretrvávajúcemu stavu nízkej atraktivity učiteľského povolania, hlbokému podpriemeru Slovenska medzi krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) či nedostatku učiteľov po pandémii. Zároveň neevidujú žiadny významný posun v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania učiteľov či zmeny systému prideľovania akreditácií v prospech otvoreného a transparentného procesu a komisie. V oblasti demokratizácie v školách sa podľa komory nepodnikli žiadne kroky. „Priamo na ministerstve sa obsadzujú posty a utvárajú komisie netransparentným a neverejným výberovým konaním. V realizovanom prieskume SKU i Inštitútu duševného zdravia (2021) sa ukázalo, že až v tretine škôl vládne zlá pracovná atmosféra a direktívne postupy,“ uviedla komora. Verí však, že v tejto oblasti nastúpia s ministerstvom na cestu spolupráce.

SKU ako stály člen Komisie pri operačnom programe Ľudské zdroje konštatovala pretrvávajúcu nespokojnosť s procesmi čerpania štrukturálnych fondov. „Vo výzvach v oblasti vzdelávania sa zavádzajú zmeny bez opory v dátach a analýzach. Strategické dokumenty a zákony pre reformy sú bez účasti verejnosti s veľmi formálnym prístupom. Obchádzajú sa pravidlá transparentnosti, otvorenosti a verejnej kontroly,“ vymenovala. Podľa komory v školách netušia o národnej stratégii vzdelávania a stratégii inkluzívneho vzdelávania a Európska komisia je zavádzaná zamestnancami ministerstva, že sa tvorí participatívne. Upozornila, že o rok končia veľké projekty za 100 miliónov eur, ktoré financujú 3 000 asistentov a odborných zamestnancov pre podporu detí. Avšak tisíce zamestnancov nevie, čo s nimi o rok bude, keďže od ministerstva neevidujú žiaden plán v tomto smere.

- Reklama -