Divadlo Aréna vybavia technológiou za viac ako dva milióny eur

0
Rozsiahla rekonštrukcia divadla prinesie moderné technológie či nové hľadisko. Zdroj BSK

Divadlo Aréna v Bratislave zrekonštruujú a vybavia technológiou za viac ako dva milióny eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom hľadá Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dodávateľa divadelných technológií. „Predmetom zákazky je dodanie tovarov a zariadení, vrátane súvisiacich služieb, v rozsahu dodávok podľa projektovej dokumentácie, v súlade so špecifikáciami pre technologické zariadenia a vybavenie divadla,” uvádza sa v oznámení ÚVO.

Predpokladaná hodnota zákazky je 2 093 557 eur bez DPH a termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 19. júla. Zákazka je rozdelená na štyri časti, ktoré pozostávajú z dodania divadelnej technológie pre časti – javisková technológia, hľadisko, svetelná technika a elektroakustické ozvučenie a videotechnika. Rozsiahla rekonštrukcia divadla prinesie moderné technológie či nové hľadisko.

BSK tiež vyhlásil verejné obstarávanie na stavebné práce na rekonštrukcii divadla za viac ako štyri milióny eur. „Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby,” uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 4 214 081 eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 8. júla. Doba realizácie je stanovená na 18 mesiacov.

- Reklama -