Súdna rada zrušila uznesenie, ktorým neboli do tretieho kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu zaradení žiadni uchádzači

0
predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR

Súdna rada SR rozhodla o zrušení uznesenia z 3. júna, ktorým neboli do tretieho kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súd SR zaradení uchádzači Jana Dráčová, Marta Kamonczová, Michal Matulník, Katarína Cangárová, Michal Novotný, Antónia Horňáková a Peter Potásch. Zároveň rada 8. júna 2021 rozhodla o zaradení uchádzačov do tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Súdna rada dnes vyžrebovala poradie uchádzačov vo verejnom vypočutí, ktoré sa má konať 16. a 17. júna 2021. Informovali o tom na svojej internetovej stránke.

„Dôvodom nezaradenia ani jedného uchádzača do tretieho kola výberového konania bolo to, že ani jeden zo siedmich, hoci spĺňali všetky predpoklady, nezískal na zaradenie 10 a viac hlasov. Tento počet vyžaduje ústavná a zákonná úprava. Okrem toho, člen súdnej rady nemusí odôvodňovať z akých dôvodov sa, napríklad, zdržal hlasovania,“ vysvetlil rozhodnutie z 3. júna predseda súdnej rady Ján Mazák. Súdna rada v zrušení uznesenia uviedla, že jeho prijatím došlo u dotknutých uchádzačov k porušeniu princípu spravodlivosti, ktorý tvorí súčasť princípov právneho štátu a princípov náležitej inej právnej ochrany a rovnosti garantovanými Ústavou SR. Stanovisko Jána Mazáka poskytla hovorkyňa rady Veronika Müller.

Na zasadnutí súdnej rady, ako výberovej komisie, sa 3. júna zúčastnilo 12 z 18 členov rady. Podľa predsedu súdnej rady Jána Mazáka je to viac ako dostatok, keďže na každé rozhodnutie je potrebných najmenej 10 hlasov. „V tomto konkrétnom prípade je potrebné si všimnúť, že pred zasadnutím súdnej rady ako výberovej komisie bolo riadne zasadnutie súdnej rady, na ktorom 12 hlasmi za, pri počte 12 členov, bolo prijaté mimoriadne citlivé stanovisko o povinnosti sudcov rešpektovať protiepidemické opatrenia proti ochoreniu Covid-19. Rovnako boli prijaté aj ostatné uznesenia,“ skonštatoval Mazák s tým, že ak by súdna rada mala konať len vtedy, ak je prítomných 18, 17 alebo 16 jej členov, tak by sa mohlo stať, že by sa nezriedka znefunkčnila.

Členka súdnej rady Marcela Kosová v príspevku na stránke kancelárie súdnej rady uviedla, že predseda súdnej rady 3. júna rozdelil všetkých desiatich uchádzačov na dve kategórie „bez opory v zákone“. Súdna rada totiž hlasovala najprv o tom, či sa môžu traja uchádzači, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, zúčastniť na treťom kole. Súdna rada piatimi hlasmi za, piatimi proti a pri dvoch zdržaniach sa rozhodla o neprípustnosti účasti uchádzačov. Následne súdna rada hlasovala o ďalších siedmich uchádzačoch. U nich hlasovali vždy deviati členovia rady za a traja sa zdržali hlasovania. Žiaden uchádzač tak nebol zaradený do tretieho kola.

Ján Mazák dodal, že podľa neho súdna rada v tomto prípade nezlyhala. „Pripomínam, že som v úvodnom slove uviedol, že všetci uchádzači splnili zákonné požiadavky na zaradenie do tretieho kola výberového konania a nikto voči tomu nenamietal. Takže, ako som mohol predpokladať, že niektoré členky súdnej rady sa rozhodnú zdržať sa hlasovania. Na to nebol najmenší racionálny dôvod. A ak bol, prečo ho verejne, vopred, nekomunikovali?,“ uzavrel predseda súdnej rady.

- Reklama -