Tatranskí štátni lesníci vlani vyťažili iba tretinu oproti roku 2019

0
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) (Foto: TASR)

Štátne lesy Tatranského národného parku vlani vyťažili viac ako 62-tisíc metrov kubických drevnej hmoty. Oproti roku 2019 ide o pokles o 130-tisíc metrov kubických. Vyplýva to z výročnej správy štátnej príspevkovej organizácie za rok 2020, ktorú zverejnila v úvode tohto týždňa.

V roku 2019 vyťažili ŠL TANAPu takmer 193-tisíc metrov kubických drevnej hmoty. Z toho náhodná ťažba bola vo výške takmer 192-tisíc metrov kubických, čo je 99,57 percenta z celkovej ťažby. V uplynulom roku predstavovala 99,08 percenta z celkovej ťažby. Úmyselná ťažba bola vlani realizovaná v objeme 577 metrov kubických. Ako informovali štátne lesy, v minulom roku sa po zavedení silných obmedzení na náhodnú ťažbu prvýkrát aplikovala mimoriadna ťažba s ponechaním hmoty len za účelom uvoľnenia lesnej dopravnej siete a ochranných chodníkov v objeme 65,2 metrov kubických. V roku 2019 v rámci mimoriadnej ťažby vyťažili 102,17 metrov kubických dreva, vlani nič.

Novela zákona o ochrane prírody, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2020, zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Vykonávať sa môže len so súhlasom štátnych ochranárov. Týka sa to náhodnej aj kalamitnej ťažby dreva, ktorá sa v minulosti regulovala minimálne. Podľa rezortu životného prostredia v minulosti stačilo, keď lesný hospodár alebo lesný úrad vyhlásil, že na území je kalamita. V takom prípade sa podľa neho mohlo ťažiť bez následného povoľovania či podrobnejšieho zohľadňovania záujmov ochrany prírody.

Štátni lesníci obnovili vlani 275 hektárov lesa, plánované úlohy v tomto smere prekročili o 36 hektárov. Na ploche 143 hektárov vykonali umelú obnovu, prirodzené zmladenie bolo zaevidované na ploche 132 hektárov. Ochrana mladých porastov sa realizovala na ploche 595 hektárov, čo je viac ako o polovicu menej oproti pôvodným plánom, kde sa počítalo s 1 122 hektármi.

Štátne lesy TANAPu sú príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Zriadená bola v roku 1995. Medzi jej hlavné činnosti patrí spravovanie a obhospodarovanie lesného fondu, stavieb a zariadení, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú vo vlastníctve štátu. Pôsobia na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme. Dokopy spravujú štátne lesy sedem ochranných obvodov.

- Reklama -