Európska komisia: V súvislosti s rybolovom udelila Ghane žltú kartu

0
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR

Európska komisia udelila africkej Ghane napomenutie v podobe tzv. žltej karty. Ako uvádza oficiálna webstránka výkonného orgánu Európskej únie, dôvodom tohto kroku sú rôzne nedostatky týkajúce sa schopnosti Ghany plniť si povinnosti, ktoré jej ako vlajkovému, prístavnému, pobrežnému alebo trhovému štátu vyplývajú z medzinárodného práva.

Ghane teraz hrozí zaradenie medzi krajiny nespolupracujúce v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu. „Komisia uplatňuje prístup nulovej tolerancie NNN rybolovu. Ghana zohráva dôležitú úlohu pri riadení rybárstva v západnej Afrike. Sme preto pripravení spolupracovať s Ghanou na riešení hrozieb, ktoré NNN rybolov predstavuje pre udržateľnosť populácií rýb, pobrežné komunity, potravinovú bezpečnosť a zisky rybárov a rybárok, ktorí dodržiavajú pravidlá. Udržateľné rybárstvo je kľúčom k lepšej správe oceánov,“ vyhlásil komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Ako uvádza správa komisie, medzi zistené nedostatky patria nezákonné prekládky veľkého množstva mladých jedincov pelagických druhov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, na mori medzi priemyselnými plavidlami s vlečnými sieťami a kanoe v ghanských vodách, nedostatky v monitorovaní, kontrole a dohľade nad flotilou a právny rámec, ktorý nie je v súlade s relevantnými medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Ghana zaviazala.

Už v novembri 2013 dostala Ghana tzv. žltú kartu, ktorú v októbri 2015 zrušili po tom, čo tento západoafrický štát odstránil vzniknuté nedostatky.

Žltá karta je varovaním a ponúka Ghane aj tentoraz príležitosť reagovať na vzniknutú situáciu a v primeranej lehote prijať opatrenia na jej nápravu. V tejto fáze dané rozhodnutie so sebou nenesie žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod.

V prípade dlhodobého a pretrvávajúceho nedodržiavania pravidiel však krajiny môžu v konečnom dôsledku čeliť postupu identifikácie (tzv. červenej karte), ktorý zahŕňa sankcie, ako je zákaz vyvážať produkty rybolovu na trh EÚ.

- Reklama -