Vláda sa bude venovať aj správe o plnení úloh zo stratégie prevencie kriminality

0
Ilustračná fotografia (Foto: SITA/Úrad vlády SR)

Ministri sa budú v stredu 2. júna na rokovaní vlády venovať hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2020. Tú na 14. schôdzu vlády predložilo Ministerstvo vnútra SR. Uvádza sa v nej napríklad, že v rámci boja proti extrémizmu vykonala v minulom roku Vojenská polícia štyri akcie zamerané na odhaľovanie prípadov extrémizmu a radikalizmu v prostredí ozbrojených síl. Okrem toho budú členovia vlády schvaľovať návrh na odvolanie a a vymenovanie splnomocnenca vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne či návrh na vymenovanie nového člena Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Vyplýva to z návrhu programu rokovania, ktorý zverejnili na stránke Úradu vlády SR.

Ministerstvo školstva navrhuje vzhľadom na pokročilý vek odvolať Stanislava Dubničku z funkcie splnomocnenca vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne a vymenovať na jeho miesto Fedora Šimkovica. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na schôdzu predloží Správu o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2020 či informácie o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia Európskej rady v Porte 7. a 8. mája 2021 a mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 24. a 25. mája 2021 v Bruseli.

Členovia vlády sa na rokovaní budú zaoberať aj návrhmi záverečných účtov za rok 2020 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, rezortu diplomacie, Úradu vlády SR, Kancelárie Národnej rady SR či prezidentskej kancelárie.

- Reklama -