Vláda: Zruší sa povinná certifikácia autorizovaných opravovní a rozšíri sa sieť staníc technickej kontroly

0
minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) Foto: TASR

Zrušenie povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní v rámci zníženia administratívnej záťaže, ako aj rozšírenie siete staníc technickej kontroly chce dosiahnuť rezort dopravy prostredníctvom návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý dnes schválila vláda. Podľa návrhu pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov či riadenie alebo brzdy, bude stačiť, aby oprava bola vykoná na základe informácií od výrobcu s príslušným technologickým vybavením. Vzhľadom na upustenie od povinnej certifikácie opravovní navrhuje ministerstvo dopravy zaviesť definície autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne.

V súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení chce rezort predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby bude treba odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém. V prípade zriaďovania staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete sa navrhujú zaviesť obmedzenia pre držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti. Platnosť poverenia na výkon činnosti niektorých technických služieb navrhuje rezort predĺžiť z piatich na desať rokov, lebo lehota piatich rokov bola krátka na návratnosť vynaloženej investície činnosti technickej služby.

Rezort navrhuje aj zrušiť obmedzenie, že na diaľnici v obci je maximálna rýchlosť 90 kilometrov za hodinu. Keďže diaľnica je nadradená infraštruktúra, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na nej, či prechádza, alebo neprechádza obcou. Ak treba rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, má sa vykonať príslušnými dopravnými značkami. Zmena sa navrhuje aj z dôvodu, že podľa európskeho nariadenia z roku 2019 budú novo schválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Z diaľnic bude treba odstrániť dopravné značky so začiatkom a koncom obce, lebo systém by nevedel správne rozoznať, aká najvyššia rýchlosť je na diaľnici povolená.

Predmetný návrh zákona prináša aj povinnosť zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel pre osoby, ktoré prevádzkujú webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu áut. Podobne by mali povinnosť zapisovať údaje do registra aj osoby vykonávajúce predaj ojazdených vozidiel nielen v prípade predaja vozidla, ale aj ponuky. Povinnosť zapisovať údaje do registra navrhuje rezort dopravy aj pre osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky vozidla. V prípade schválenia parlamentom návrh novely zákona nadobudne účinnosť 1. novembra 2021 okrem ustanovení súvisiacich s implementáciou nariadenia Európskej únie z roku 2019, ktoré majú účinnosť od 6. júla 2022.