piatok, 2 decembra, 2022
-0.4 C
Bratislava
ÚvodArénaVojenská polícia vlani štyrikrát odhaľovala extrémizmus v ozbrojených silách

Vojenská polícia vlani štyrikrát odhaľovala extrémizmus v ozbrojených silách

V rámci boja proti extrémizmu vykonala v minulom roku Vojenská polícia (VP) štyri akcie zamerané na odhaľovanie prípadov extrémizmu a radikalizmu v prostredí ozbrojených síl. Uvádza sa to v Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2020, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa dokumentu vypracovaného ministerstvom vnútra VP tiež zorganizovala dvanásť prednášok s cieľom zvýšenia pozornosti svojich príslušníkov pri eliminácii otvorených prejavov extrémizmu, rasizmu a xenofóbie v rámci rezortu obrany.

„VP monitoruje a vyhodnocuje situáciu v oblasti extrémizmu a rasizmu na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom vyslaných príslušníkov VP,” uvádza sa v správe.

Pokiaľ ide o aktivity ministerstva vnútra, podľa dokumentu bola v oblasti boja proti extrémizmu v roku 2020 vypracovaná Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 a rezort tiež zorganizoval päť webinárov pre deti a mládež na tému nenávistných prejavov na internete. „Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru sa v roku 2020 zúčastnili niekoľkých medzinárodných zasadnutí s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a pracovných postupov, analytického projektu zameraného na pravicový extrémizmus a terorizmus, školení zameraných na boj s extrémizmom a radikalizáciou a aktualizovali príručku „Trestné činy extrémizmu“ určenú všetkým príslušníkom Policajného zboru,” uvádza sa v dokumente.

Podľa Analýzy vývoja radikalizácie a extrémizmu v SR za roky 2015 až 2019, ktorá je prílohou Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 mali trestné činy extrémizmu, zaznamenané na Slovensku v predošlých rokoch, na svedomí takmer výlučne pravicoví extrémisti. Z toho podľa dokumentu vyplýva, že pravicový extrémizmus je v krajine primárna forma extrémistickej hrozby.

Dokument uvádza, že v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2019 zaznamenali orgány činné v trestnom konaní 745 prípadov extrémizmu. Z tohto počtu bolo začatých 415 trestných stíhaní, 176 vznesených obvinení a z toho 28 väzobne stíhaných páchateľov.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -