Milanová by mala zrušiť vymenovanie nového riaditeľa Divadla Nová Scéna, tvrdia advokáti

0
ministerka kultúry SR Natália Milanová (Foto: TASR)

Výberová komisia, ktorá rozhodovala o novom riaditeľovi Divadla Nová scéna, využila svoje právo a neakceptovala odporúčanie etických poradcov. Uviedla to členka výberovej komisie Petra Gondžúrová s tým, že dôvodom pre tento krok bolo aj to, že Zuzana Šebestová bola zvolená zamestnancami divadla ako ich zástupca a sama ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) ju do komisie vymenovala ako člena zastupujúceho divadlo. V tlačovej správe o tom informovala Martina Šubová z Divadla Nová Scéna.

  • Ministerstvo mohlo riešiť výberový proces, ak ho považovalo za neférový

„Počas celého výberového procesu som nevnímala konanie a vstupy pani Šebestovej ako nerovné ani zaujaté. Necítila som ovplyvňovanie z jej strany. Všetci členovia komisie sme mali príležitosť urobiť si na kandidátov vlastný názor. Ak sme mali o kandidátoch nejaké pochybnosti, mohli sme sa ich otvorene pýtať počas verejného i neverejného kola,“ skonštatovala Gondžúrová. Podľa členky komisie mohlo ministerstvo riešiť výberový proces už v jeho priebehu, ak ho považovalo za neférový.

  • Ministerka Milanová konala v rozpore s právnou úpravou

Zamestnanci divadla si zároveň dali vypracovať právne stanovisko od Advokátskej kancelárie Garant Partner legal, s.r.o. Podľa analýzy bol postup ministerky Milanovej v rozpore s právnou úpravou. „Ministerka kultúry SR mala podľa zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti kompetenciu rozhodnúť, či miesto generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna obsadí na základe výberového konania alebo na základe priameho oslovenia; dané právo je ‚vyčerpané‘,“ zhodnotila kancelária.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová. Foto: TASR

Ministerka tak bola povinná rešpektovať výsledky výberového konania, keďže rozhodla o jeho vyhlásení. Podľa kancelára mala Milanová postupovať v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme a za generálnu riaditeľku Divadla Nová scéna vymenovať víťaznú uchádzačku Ingrid Fašiangovú.

  • Ministerka nie je oprávnená vyhlásiť nové výberové konanie

„Po tom, čo prebehlo výberové konanie, ktorého výsledkom bolo určenie víťaznej uchádzačky, ministerka kultúry SR nie je oprávnená dodatočne znova zmeniť spôsob obsadenia tejto funkcie a rozhodnúť, že napriek úspešne ukončenému výberovému konaniu túto funkciu obsadí na základe priameho oslovenia,“ pokračovala právna analýza s tým, že takýto postup je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Rovnako podľa advokátskej kancelárie ministerka kultúry nie je oprávnená vyhlásiť nové výberové konanie.

Divadlo Nová scéna Foto: SITA/Nina Bednáriková

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Divadla Nová scéna 29. októbra 2020. Výberová komisia po záverečnom treťom kole 30. marca 2021 odporučila ministerke za novú riaditeľku divadla Ingrid Fašiangovú. Rezort však 4. mája informoval o víťazstve Petra Oravca vo výberovom konaní. Zdôvodnil to tým, že v zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov bol jasne pomenovaný konflikt záujmov členky výberovej komisie Zuzany Šebestovej a rovnako jasne viditeľný bol aj jej nerovný prístup vo výberovom procese.

  • Ministerka predviedla jasne viditeľný nerovný prístup vo výberovom procese

Z daného dôvodu Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie Šebestovej. „Po zostavení tabuľky hodnotenia sa na prvom mieste umiestnil Peter Oravec, ktorého sa ministerka rozhodla vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa,“ konštatovalo MK SR. Viciaňová podotkla, že zákon o divadelnej činnosti umožňuje ministerke vymenovať štatutára aj na základe výberu uskutočneného priamym oslovením. Keďže ministerka chcela rešpektovať zistenia výberovej komisie vybrala uchádzača, ktorý, ak sa zohľadní konflikt záujmov, získal odporúčanie aj od samotnej komisie.

Podľa zástupkyne divadla vo výberovom konaní na nového riaditeľa Zuzany Šebestovej bolo v zápisnici z výberového konania iné poradie, než ako sa zhodla komisia. Vysvetlila, že kým na základe rozhodnutia komisie patrilo prvé miesto v oboch metódach hodnotenia doterajšej riaditeľke Novej scény Ingrid Fašiangovej, vo zverejnenej zápisnici prvé miesto v metóde hodnotenia podľa poradia uvedené nebolo, o druhé sa delili Fašiangová s Oravcom.

Dodala, že preto bolo nevyhnutné ďalšie stretnutie výberovej komisie s cieľom určiť, či víťaza výberového konania vyberú podľa poradia alebo podľa získaných bodov. Výberová komisia cez hlasovanie rozhodla, že výslednou metódou bude hodnotenie podľa počtu bodov.

Komisia tak opäť odporučila na pozíciu generálnej riaditeľky DNS Fašiangovú. „Až v tomto momente sa voči môjmu pôsobeniu v komisii ohradila členka komisie Eva Babitzová. Napadla moje nezávislé hodnotenie kandidátov, voči čomu som sa ohradila a za pravdu mi dali aj ďalší traja členovia komisie,“ poukázala Šebestová.

„Považujeme za korektné najskôr sa stretnúť s nimi, ako by sme mali tieto záležitosti preberať na verejnom fóre. Ide nám v prvom rade o to, aby divadlo napredovalo a bola zaručená jeho tvorivá realizácia,“ vysvetlila Viciaňová.

- Reklama -