List živnostníkov: Pán Matovič, nehaňte živnostníkov! Kto zamestná takmer 1,5 milióna ľudí – živnostníkov a zamestnancov, ktorým dávajú prácu???

0
Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu (Foto: TASR)

Minister financií Igor Matovič pri avizovaní daňovo-odvodovej reformy tvrdo napadol živnostníkov a majiteľov eseročiek. Vyciciavajú podľa neho štát, poctiví zamestnanci na nich doplácajú a treba im zobrať nároky na paušálne výdaje. Matovič urazil mnoho tvrdo pracujúcicich živnostníkov, ktorých sa jeho slová dotkli a búrili sa na sociálnych sieťach. Veľmi rýchlo reagoval aj Slovenský živnostenský zväz. Jeho prezident Stanislav Čižmárik napísal ministrovi otvorený list. “… viac než 30 rokov od zamatovej revolúcie, sa od Vás dozvedáme, že na Slovensku  sa „podnikatelia len hrajú že sú podnikatelia“. Nečakali sme od človeka, ktorý bol sám úspešným podnikateľom, že takýmito vyjadreniami zdehonestuje celý podnikateľský stav,” píše sa v liste, ktorý nižšie uverejňujeme.

“Dovoľte nám dôrazne Vás požiadať, aby ste pri komentovaní práce živnostníkov a SZČO, pri komentovaní práce státisícov osôb vážil Vaše slová a nepoužíval hanlivé označenia. Ak živnostníci zajtra odovzdajú svoje živnostenské listy – nepostaví sa tu už žiaden dom, nebudú tu žiadne služby, zastavia sa aj priemyselné a logistické centrá a zaniknú asistenti poslancov. Nevieme, kto zamestná takmer jeden a pol milióna ľudí – živnostníkov a zamestnancov, ktorým živnostníci dávajú prácu. Veci v ekonomike nie sú čierno-biele, je to komplex vzťahov, ktoré môžu dobre fungovať len na princípe synergie,” píše prezident Slovenského živnostenského zväzu Čižmárik ministrovi financií v otvorenom liste.

minister financií SR Igor Matovič (foto: facebook I.Matoviča)

Tu je celý otvorený list ministrovi financií Igorovi Matovičovi:

Vážený pán minister financií,  

so záujmom a vážnym znepokojením sme si vypočuli Vaše vyjadrenia pre médiá v súvislosti s prípravou daňovo-odvodovej reformy. Táto reforma je skutočne dôležitá pre naše hospodárstvo, avšak východiská, z ktorých vychádza Vami avizovaný návrh, nemožno považovať  za objektívne. Obviňovať živnostníkov a jednoosobové s.r.o. z „legálnych podvodov“, keď  dodržiavajú pravidlá hry určené zákonodarcami, bolo pre nás skutočne prekvapujúce, zarážajúce a urážlivé.

Obviňovať živnostníkov a jednoosobové s.r.o., že kvôli nim neprosperujú v našej krajine rodiny, keď vieme, že 99% firiem u nás sú firmy malé a viac ako dve tretiny z nich  sú firmy rodinné a dávajú prácu rodinám vo svojom meste a obci naznačuje, že ministerstvo  financií nepozná realitu slovenského prostredia.  

Ak dnes vykonáva svoju činnosť viac ako 350 tisíc osôb formou samostatne zárobkovej činnosti, znamená to, že toto sú tí príživníci, o ktorých hovoríte? Akákoľvek zmena vyžaduje najprv kvalitné poznanie status quo, nielen z čísiel, ale v súvislostiach. Dovoľte nám pre doplnenie Vášho pohľadu zdôrazniť podiel malých a stredných podnikov, z ktorých z hľadiska počtu predstavujú fyzické osoby podnikatelia až dve tretiny, napr. na pridanej hodnote a na zamestnanosti (zdroj SBA:Správa o stave MSP, 2020): 

„V roku 2019 dosiahol podiel malých a stredných podnikov na zamestnanosti v podnikovej  ekonomike 73,8 % a na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR 59,2 %. V medziročnom  porovnaní sa zamestnanosť v sektore malých a stredných podnikov zvýšila o 1,7 % (o 23,5 tis.  osôb) na 1 430,8 zamestnaných osôb (podľa štvrťročného podnikového výkazníctva ŠÚ SR).  

Z hľadiska jednotlivých veľkostných kategórií a právnych foriem sa na celkovom počte zamestnaných osôb v podnikovom sektore podieľali jednou tretinou (33,3 %) FO – podnikatelia (FO – podnikatelia a nimi zamestnávané osoby). V absolútnej hodnote dosiahla  vytvorená pridaná hodnota v sektore malých a stredných podnikov úroveň 25 miliárd Eur.“ 

Slovenský živnostenský zväz sa v minulosti zasadil o zavedenie paušálnych výdavkov, aj inštitútu  mikrodaňovníka. Nie preto, aby sa umožnilo živnostníkom obchádzať platenie daní, ale preto,  aby vôbec dokázali ustáť enormnú administratívnu záťaž a finančné povinnosti, ktoré sú na nich  neustále kladené. Tieto opatrenia významne prispeli k finančnému zdraviu živnostenských podnikov. Vyrozumeli sme, že pre Vás je akosi cennejšia práca na trvalý pracovný pomer, než na  živnosť. Dnes, viac než 30 rokov od zamatovej revolúcie, sa od Vás dozvedáme, že na Slovensku  sa „podnikatelia len hrajú že sú podnikatelia“. Nečakali sme od človeka, ktorý bol sám úspešným podnikateľom, že takýmito vyjadreniami zdehonestuje celý podnikateľský stav. 

Napriek tomu sme pripravení ako jeden z najreprezentatívnejších zástupcov živnostníkov na Slovensku diskutovať s ministerstvom financií o zamýšľanej reforme a najmä detailoch toho, ako sa určí jednotná daň pre rôzne typy príjmov a jednotný odvod pre rôzne formy práce.  

Opakovane upozorňujeme na to, že živnostníci sú v systéme sociálnej ochrany znevýhodnení: nemajú prístup k úrazovému poisteniu ani k systému na podporu v čase skrátenej práce. Nemajú platenú dovolenku ani prekážky v práci, nemajú rekreačné poukazy ani stravné lístky  (pokiaľ ich sami sebe nezaplatia). Ako im v tomto viete podať pomocnú ruku? 

Dovoľte nám dôrazne Vás požiadať, aby ste pri komentovaní práce živnostníkov a SZČO, pri komentovaní práce státisícov osôb vážil Vaše slová a nepoužíval hanlivé označenia. Ak živnostníci zajtra odovzdajú svoje živnostenské listy – nepostaví sa tu už žiaden dom, nebudú tu žiadne služby, zastavia sa aj priemyselné a logistické centrá a zaniknú asistenti poslancov. Nevieme, kto zamestná takmer jeden a pol milióna ľudí – živnostníkov a zamestnancov, ktorým živnostníci dávajú prácu. Veci v ekonomike nie sú čierno-biele, je to komplex vzťahov, ktoré môžu dobre fungovať len na princípe synergie. Pokiaľ niektoré práce spadajúce pod závislú prácu sú v súčasnosti vykonávané inak, riešením je zvýšená a dôsledná kontrola.  

Rovnako dôrazne žiadame, aby ste nespájali zanedbanú rodinnú politiku štátu so systémom daňovo-odvodovej reformy a tým hľadali marketingové krytie pre zavádzanie nepopulárnych zmien vo výške daní a odvodov. 

Vzhľadom na hospodársku recesiu vyvolanú pandémiou koronavírusu považujeme za dôležité poukázať na to, že malé a stredné podniky, vrátane živnostenských potrebujú v dnešnej dobe stabilizujúce a prorastové stimuly, tak vo forme znižovania DPH ako aj sadzieb dane z príjmu. Nárast daňovo-odvodového zaťaženia spomalí pokrízovú obnovu ekonomiky. 

S pozdravom

Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ