Vláda prerokuje zmeny v dôchodkoch či obstarávaní ekologických vozidiel

0
Premiér SR Igor Matovič. Foto: TASR

Odstránenie diskriminácie občanov pri určovaní sumy minimálneho dôchodku z dôvodu ich postavenia sporiteľa v systéme starobného dôchodkového sporenia je cieľom návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú na štvrtkové rokovanie vlády predkladá minister práce. Nadväzuje ním na nález Ústavného súdu o nesúlade doterajšej úpravy s ústavou.

Súčasťou nadlimitných zákaziek verejného obstarávania osobných a nákladných automobilov či autobusov by mal byť povinný podiel ekologických vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý predkladá Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Táto povinnosť sa má týkať aj lízingu, splátkového predaja, prenájmov, niektorých služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave či služieb, ktoré sa vykonávajú s pomocou vozidla.

Kabinet má online formou takisto schvaľovať Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorá medzi strategické ciele zahŕňa efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality, zvýšenie odolnosti súkromného sektora, ale aj bezpečné služby poskytované štátom.

Rovnako majú ministri odobriť program prevencie a manažmentu zosuvných rizík na roky 2021 až 2029, ktoré na rokovanie predkladá Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.  V spomínanom  období by na prevenciu a manažment zosuvov svahov a pôdy malo ísť 37,8 miliónov eur.

Kabinet sa má takisto zaoberať Správou o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2019. Materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR informuje o tom, že výdavky na výskum a vývoj na úrovni 0,83 percenta HDP výrazne zaostávajú za priemerom EÚ, pretrvávajúcim problémom v SR je i neefektívne využívanie eurofondov na výskum a inovácie.

Vláda plánuje prerokovať aj novelu zákona o štátnej štatistike, medzi informatívnymi materiálmi preberie správu o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity, ale aj informáciu o zriadení špecializovaného pracoviska, ktoré sa bude venovať rozvoju používania a štandardizácii Braillovho písma.

- Reklama -