V rámci novej súdnej mapy zostanú zachované pracoviská súdov, potvrdila Kolíková

0
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. Foto: TASR

Aby bola implementácia novej súdnej mapy čo najmenej problémová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce zachovať pracoviská súdov. Naďalej v nich majú sídliť sudcovia so svojím aparátom, pričom na pojednávania by mohli v rámci svojho obvodu dochádzať.

Návrh reformy súdnej mapy počíta s vytvorením 30 prvostupňových obvodov. Momentálne ich je 54. Namiesto ôsmich odvolacích obvodov majú byť len tri. „Je namieste, aby sme sa v budúcnosti vrátili k otázke racionalizácie, ale to by som videla v rámci obdobia troch rokov po implementácii reformy. Potom by sme si povedali, ktoré detašované pracovisko má a ktoré nemá zmysel,” doplnila šéfka rezortu spravodlivosti. V súvislosti so zmenou súdnych obvodov chce riešiť aj otázku finančnej motivácie pre sudcov, ktorí by dochádzali.

„Dáva zmysel, aby na detašovaných pracoviskách bola skôr koncentrácia jednej agendy. Ideálne by bolo, keby celá implementácia prebehla na základe dobrovoľného súhlasu všetkých sudcov, akej agende sa budú venovať,” uviedla s tým, že výberové konania na predsedov jednotlivých obvodov by sa mohli začať v auguste 2021. „Chceme mať predsedov súdov, ktorí budú motivovaní implementovať súdnu mapu. Budú na nich kladené veľké očakávania, aby na základe rozhovorov so sudcami a justičným personálom dobre navrhli rozvrh práce a aj to, akým spôsobom využiť detašované pracoviská,” poznamenala.

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i rýchlosti rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa Kolíkovej viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve. Reforma by mala byť plne funkčná od júla 2022.

- Reklama -