Bratislavskí vedci: K financiám na výskum ochorenia COVID-19 sa dostaneme v obmedzenom množstve

0
Ilustračná fotografia Foto: TASR

Bratislavské vedecké tímy sa nedostanú k financiám na výskum ochorenia COVID-19 v rovnakej miere ako vedci z ostatných častí Slovenska. Vyhlásila to spoločnosť MultiplexDX v súvislosti s 80 miliónmi eur v dvoch výzvach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR na financovanie výskumu COVID-19. Tvrdí, že nastavenie výzvy umožňuje bratislavským vedcom čerpať peniaze za rovnakých podmienok ako tímom z iných regiónov, len ak presunú svoje aktivity z Bratislavy. „Ak tak neurobia, ich jediná možnosť je začleniť sa do konzorcia mimobratislavských partnerov a z projektu čerpať maximálne 15 percent s obmedzením na bežné výdavky,” podotkla.

Spoločnosť poznamenala, že Európska komisia v rámci boja s pandémiou umožnila peniaze presúvať medzi rôznymi kategóriami regiónov. Nevyužitím tejto výnimky v oblasti vedy podľa CEO spoločnosti Pavla Čekana Slovensko odstrihlo špičkové vedecké pracoviská od financovania výskumno-vývojových projektov zameraných na pandémiu ochorenia COVID-19. Pripomenul, že problém s využitím eurofondov na financovanie vedy v Bratislave nie je nový a už v minulosti tlačili na vládu, aby vyrokovala zmenu podmienok. Skonštatoval, že Bratislava ako hlavné mesto s viacerými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied (SAV) je prirodzeným centrom akademického aj firemného výskumu. Dodal, že podobný problém majú aj vedci v Prešove či Žiline. Obmedzenie môže podľa neho ohroziť aj celkové čerpanie pomoci. Verí, že vláda bude hľadať spôsob, ako otázku financovania vyriešiť.

Doplnil, že obmedzenie čerpania financií sa dotýka aj verejných výskumných pracovísk ako Biomedicínske centrum SAV, Lekárska fakulta Univerzity Komenského či Slovenská technická univerzita a ďalšie. Poukázal na viaceré výskumy a vývoj technológií, na ktorých pracujú. Ako príklad uviedol Biomedicínske centrum SAV, ktorého virologický ústav vyvíja virologické diagnostické testy na zlepšenie kontroly nad šírením nákazy a sledovane imunitných odpovedí na infekciu. Riaditeľka centra Silvia Pastoreková upozorňuje, že pri súčasnom nastavení nebude pre tímy v Bratislave a okolí možné v rámci projektov nakúpiť výskumné zariadenia a prístroje, ktoré by boli využiteľné počas druhej vlny pandémie, ale aj celkovo na zlepšenie pripravenosti na ďalšie vírusové nákazy. Podotkla, že centrum je zapojené aj do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce.

Čekan dodal, že tím v ich spoločnosti zase pracuje na zlepšovaní testu na COVID-19 a vývoji testu, ktorý dokáže odlíšiť bežnú chrípku od tohto ochorenia.

„Tento diagnostický problém nás s prichádzajúcou sezónou bežnej chrípky neodvrátiteľné čaká,” hovorí.

- Reklama -