Bratislava: Mesto rieši dunenie na obnovenej časti Karlovesko-dúbravskej radiály

0
ilustračná snímka (Foto: TASR)

Mesto Bratislava rieši dunenie na obnovenej časti Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Na tento problém po obnovení premávky električiek upozorňovali niektorí obyvatelia žijúci v blízkosti zmodernizovanej trate. Potvrdila to hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

“Pre určenie príčiny dunenia v úseku Molecova – obratisko sa odborníci mesta, zhotoviteľa a projektanta dohodli na technických úpravách koľajového zvršku,” spresnila. Na vybraných doskách pevnej jazdnej dráhy, medzi zastávkami Nad lúčkami a Nám. sv. Františka, sa odstránil vrchný kryt (rozchodník a štrk) a 24-metrové dosky sa rozrezali na dĺžku šesť metrov. “Okrem toho sa v niektorých detailoch odstránili vibračné mosty na prejazde a priechode,” podotkla Rajčanová.

Tieto dni sa realizuje brúsenie koľajníc a ich reprofilácia. Medzi jednotlivými úpravami a po vykonaní všetkých navrhnutých úprav sa zrealizuje meranie počas prejazdu skúšobnej nízkopodlažnej električky, ktorú priviezli na obratisko Kútiky. “Po vyhodnotení výsledkov meraní sa pristúpi k ich vyhodnoteniu a k prijatiu ďalších opatrení za účelom odstránenia dunivého hluku pri prejazde električkou,” uviedla hovorkyňa.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály pokračuje od mája treťou etapou. Rekonštruuje sa najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela pod Bratislavským hradom po Molecovu. Počas uplynulých týždňov práce na trati zahŕňali výstavbu zastávok a realizáciu pevnej jazdnej dráhy v úseku tunel – Molecova, demontáž starého a montáž nového trolejového vedenia v úseku tunel – Molecova, preložku vodovodu pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, betonáž nových výťahových šácht na lávke Botanická, posun zastávky Segnerova do novovybudovanej polohy a sprejazdnenie dvoch jazdných pruhov.

Taktiež opravu lávky Nad lúčkami a lávky Botanická, odstránenie dočasného prejazdu pri zastávke Borská, otvorenie prejazdu pri Družbe a zatvorenie prejazdu pri Mlynskej doline, výsadbu vegetačného krytu v Karlovej Vsi a práce na podchode Damborského. “Od pondelka (27. 7.) sa obnovila premávka električiek cez Nábrežie armádneho generála L. Svobodu a tunel,” podotkla Rajčanová.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu hlavné mesto v tejto chvíli nevie vylúčiť ani omeškanie v rámci tretej – poslednej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Termín dokončenia modernizácie trate sa však zatiaľ neposúval. Ten mesto očakáva v septembri.

- Reklama -