O odklad poistného za marec požiadalo 9860 zamestnávateľov a SZČO

  0
  Sociálna poisťovňa (Autor: ReproFoto: youtube)

  Uviedol, že v marci 2020 pritom poisťovňa evidovala viac ako 216.000 živnostníkov s povinnosťou platiť odvody a 187 000 zamestnávateľov. Živnostníci a zamestnávatelia, ktorí o odklad platenia poistného za marec požiadali, ho podľa zákona musia doplatiť do 31. júla 2020.

  Upozornil, že o nárok na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020 môžu požiadať tie podnikateľské subjekty (zamestnávatelia alebo SZČO), ktoré zaznamenali pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

  V súčasnej mimoriadnej situácii pandémie nového koronavírusu im takýto odklad zaplatenia odvodov umožnila podľa Višvádera novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020 a vláda k nej vydala príslušné nariadenie 10. apríla 2020.

  Dodal, že viac informácií o tom, kto, za akých podmienok a akým spôsobom môže požiadať o odklad platenia poistného za marec 2020, je uvedených na webovej stránke Sociálnej poisťovne, v časti 'Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov'.

  - Reklama -