Dôchodcovia a nezamestnaní POZOR! Významne sa vám zmenia okolnosti poberania vašich penzií či podpory

  0
  Eurobankovky a mince (Autor: SITA)

  Väčšia šanca získať dávku v nezamestnanosti

  Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na dávku v nezamestnanosti podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, po novom sa má podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti vzťahovať na obdobie posledných štyroch rokov predzaradením do evidencie nezamestnaných. Táto zmena okamžite pomôže 3 900 nezamestnaným, ktorí pracovali na dobu neurčitú a po zjemnení podmienok aj oni získajú peňažnú podporu v čase, kedy sú bez práce.

  Lepšie na tom budú aj tí, ktorí pred stratou zamestnania pracovali na dobu určitú – tí mali dosiaľ nárok na 4-mesačnú podporu, od januára aj oni získajú dávku na celých 6 mesiacov.

  Prepočet dôchodkov starodôchodcom

  Január prinesie zmeny aj v dôchodkoch. Najväčšou z nich bude prepočítanie dôchodkov tým penzistom, ktorí odišli do dôchodku pred rokom 2004. Polepšiť by si malo viac ako 100-tisíc seniorov. Skupine starodôchodcov, ktorých penzia bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003, budú dôchodky prepočítané individuálne.

  Starodôchodcovia, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, si prilepšia priemerne o 47 eur, každý dôchodok bude Sociálna poisťovňa prepočítavať zvlášť. Výsledná suma sa vyráta z dôchodkovej kar­ty. Ďalšou skupinou budú seniori, ktorým bol priznaný dôchodok podľa zákona účinného pred 1. októbrom 1988. Vzhľadom na to, že technicky je náročné zistiť všetky spisy, tak títo seniori, ktorým sa dôchodok vypočítal zo zárobku najmenej 77,44 eura, sa má penzia zvýšiť paušálne o 25,50.

  Starobný dôchodok sa bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Štát dá na tento prepočet v budúcom roku asi 50 miliónov eur. Dôchodcovia o prepočítanie penzie nebudú musieť žiadať. Urobí to za nich Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať.

  Neskorší odchod do dôchodku

  Zásadnou zmenou bude pre nových penzistov opäť neskorší odchod do penzie. Ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní.

  Valorizácia dôchodkov po novom

  Zmena nastane aj vo valorizácii dôchodkov. Tie sa budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu. Ak by však takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku, valorizovať sa bude o pevnú sumu. Účelom
  takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodkov všetkých dôchodcov. Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018 sú nasledovné:

  starobný – najmenej o 8,40 eur

  predčasný starobný – najmenej o 8,20 eur

   invalidný s mierou poklesu nad 70 % – najmenej o 7,20 eur

   invalidný s mierou poklesu do 70 % – najmenej o 4,10 eur

   vdovský a vdovecký – najmenej o 5,40 eur

   sirotský – najmenej o 2,60 eur

  Zarábať budú môcť aj predčasní dôchodcovia

  Pracujúci penzisti, ktorí majú príjem do 200 eur, sa od januára vyhnú odvodom do Sociálnej poisťovne. Príjem z práce na dohodu do 200 eur mesačne totiž nebude podliehať dôchodkovému poisteniu. V súčasnosti si takto zarába vyše 65-tisíc starobných a invalidných dôchodcov. Dôchodca, ktorý si bude privyrábať na dohodu do 200 eur, nebude odvádzať nič.

  Výrazná zmena nastane aj pri predčasných dôchodcoch, ktorí dnes nemôžu pracovať, pretože by stratili nárok na svoju penziu. Od januára pracovať môžu, ale ich zárobok nesmie prekročiť 200 eur mesačne. V súčasnosti túto dávku poberá 19-tisíc Slovákov. Vlani Sociálna poisťovňa pozastavila pre zárobkovú činnosť 164 predčasných penzií.

  Zmiernenie podmienok splátkových kalendárov

  Nakoniec zmena, ktorá sa týka tých, ktorí nemajú uhradené svoje odvody do Sociálnej poisťovne. Dlžníci na sociálnych odvodoch budú mať od nového roka dlhší čas splatiť svoj dlh. Od januára dochádza k predĺženiu lehoty, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm z 18 na 24 mesiacov, navyše táto možnosť sa bude týkať všetkých dlžníkov. Do konca roka 2017 totiž splátkový kalendár môžu mať len tí dlžníci, ktorí si platia svoje aktuálne odvody.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu