sobota, 15 augusta, 2020
23.7 C
Bratislava
Úvod Aréna Profesor Keller: Na starom kontinente sa stretáva islam s Európou, ktorá čoraz...

Profesor Keller: Na starom kontinente sa stretáva islam s Európou, ktorá čoraz viac potláča kresťanské korene. Nahrádza ich dogmou postmodernizmu a multikulturalizmu

Na stretnutí prehovorili sociológ Petr Hampl, sociológ Jan Keller, spisovateľ Benjamin Kuras, politológ Petr Robejšek a riaditeľ think tanku Institut Václava Klause arabista Jiří Weigl.

Sociológ Jan Keller hovoril o stratégii pokojného ovládnutia Európy islamistami. Médiá a elity podľa neho zastávajú postoj, že „je lepšie sa mýliť s Fukuyamom, než mať pravdu s Huntingtonom“. Huntigton je podľa neho bližšie pravde, ide o cennú pracovnú hypotézu, ktorá môže slúžiť ako východisko ďalšej analýzy. Nadväzuje na Maxa Webera a jeho rozpravu o civilizáciách, podľa ktorej sú civilizácie určené náboženstvom.

Zdroj: Facebook/Žarko Raptor Jovanovič

Čierna invázia 

Pojem stret civilizácií podľa Kellera použil už v roku 1957 historik Bernard Lewis. V roku 1894 napísal francúzsky dôstojník knihu s názvom Čierna invázia s predhovorom od Julesa Verna, v ktorej hovorí o tom, že moslimovia z Afriky sa spájajú a obsadzujú Európu.

Podľa Kellera platí niekoľko téz: 1) nie všetci moslimovia sú islamisti a nie všetci Európania chcú brániť svoju civilizáciu, nedochádza teda k stretu všetkých príslušníkov oboch civilizácií, 2) európske náboženstvo je odzbrojené a namiesto neho vládne iracionálna dogma multikulturalizmu, 3) podrobenie Európy islamom nie je primárne vojenské.

Pokiaľ ide o prvý bod, Institut Montaigne zverejnil štúdiu, podľa ktorej uprednostňuje 40 až 45 percent francúzskych moslimov zákony Francúzskej republiky pred islamom, 25 percent moslimov preferuje islam, ale je ochotných tolerovať bezvercov a jedna tretina dáva prednosť islamu pred zákonmi republiky. Čoraz viac sa radikalizujú mladí moslimovia. Tí sú buď pragmatickí, alebo radikálni. K islamizácii islamských krajín prispeli podľa Kellera invázie USA a Západu. Radikálni islamisti páchajú terorizmus, pragmatickí islamisti chcú nadvládu islamu nastoliť postupne a nenásilne. Cieľom je dobyť územie, kde vládol predtým islam, ako napríklad Španielsko, Sicíliu či Balkán, a potom dobyť celý svet. Podľa Kellera sú nábožensky vlažní moslimovia najohrozenejšou časťou populácie.

Pokiaľ ide o druhú tézu, tak teória modernizácie, ktorá tvrdí, že dôjde k „odkúzleniu“ sveta, teda k sekularizmu, bola s výnimkou Európy vyvrátená. Na starom kontinente sa stretáva islam s Európou, ktorá čoraz viac potláča kresťanské korene a nahrádza ich iracionálnou dogmou postmodernizmu a multikulturalizmu. Keller povedal, že hoci je ateista, tak fakt, že Európa potláča svoje kresťanské hodnoty, konštatuje s ľútosťou.

Nová ľavica. Málokedy boli rozklad a skaza chválené takými vznešenými slovami

Vrcholom našej kultúry je dnes dovoliť, aby naše územie obsadili cudzinci, čo je nazývané „toleranciou“. Multikulturalizmus je podľa Kellera útokom na európsku civilizáciu zvnútra a je dielom novej ľavice. Keller sa považuje za príslušníka starej ľavice, ktorá sa hlási k európskej civilizácii. Nová ľavica nenávidí európsku civilizáciu a všetky tradície, autoritu a poriadok považuje za útlak. Cieľom novej ľavice je dokonale rozložiť spoločnosť. „Málokedy boli rozklad a skaza chválené takými vznešenými slovami,“ povedal na adresu neomarxistov Keller.

Neomarxistom sú imigranti sympatickí, pretože nemajú vzťah ku koreňom našej civilizácie. Sú nástrojom rozkladu západnej civilizácie. Robotníci nerozložili západnú kultúru, takže imigranti predstavujú nový revolučný faktor, ktorý ju má rozložiť. „Robotníci nie sú takí hlúpi ako teoretici novej ľavice, takže prestali novú ľavicu podporovať,“ podotkol Keller.

Podľa nových ľavičiarov je na strane pokroku cudzincov vítať, a kto hovorí opak, ten je fašista, islamofób, rasista a xenofób. Takéto nálepky voči odporcom komunizmu už používala Kominterna za J. V. Stalina.

Diktatúra menšín

Podľa novej ľavice má byť spoločenská rôznosť demonštrovaná verejne a každá menšina má požadovať svoje práva na úkor väčšiny. Prechodná diktatúra má nastoliť slobodnú spoločnosť rovnako ako diktatúra proletariátu. Má existovať diktatúra menšín nad väčšinou, väčšina nielenže musí tolerovať, musí navyše milovať inakosť. Tieto veci chce nová ľavica dosiahnuť za pomoci tvrdých štátnych opatrení.

Európska únia v tom taktiež hrá svoju rolu. Európa nemá chrániť svoje dedičstvo. Projekt EÚ je založený na dištancii od minulosti a tradícií a potláčaní národných záujmov. Moslimovia v Európe nemajú národný štát, ku ktorému by boli lojálni, preto sú to ideálni „euroobčania“. Obrana národnej suverenity je neomarxistami označovaná za národnú patológiu.

Pokiaľ ide o tretiu tézu, tak konflikt civilizácií neprebieha vojensky. Islamisti majú stratégiu, používajú a) rolu obete – stavajú sa do roly slabších a ublížených, b) stratégiu čiastkových požiadaviek – nepoužívajú atentáty, ale pokojnú islamizáciu (vyžadovanie modlitieb na pracovisku, trestanie kritiky islamu, kvóty pre moslimov v médiách, verejnej správe, politike; niektorí francúzski policajti-moslimovia dokonca bojovali za ISIS), c) pokojné ovládnutie a budovanie paralelnej spoločnosti.

Pokojná islamizácia

K najväčšej islamizácii podľa Kellera dochádza posledných 7 až 15 rokov. Napríklad na parížskych predmestiach vládli imigrantské gangy. Proti nim vystúpili imámovia a ponúkli francúzskej polícii islamské bojové oddiely, ktoré s nimi urobia poriadok. Okolo mešít vznikajú moslimské inštitúcie, ktoré sa označujú za hovorcov všetkých moslimov v oblasti bez toho, aby o to všetci moslimovia stáli. Štátne orgány potom považujú tieto inštitúcie za reprezentantov všetkých moslimov a ustupujú ich požiadavkám. Tieto inštitúcie požadujú od štátu príspevky na „osvetovú činnosť“. Umiernení moslimovia sa sťahujú zo štvrtí ovládnutých islamistami.

Islamisti požadujú kurzy islamu v priestoroch budov mesta s poukazom na to, že v iných priestoroch sa konajú kurzy jogy a podobne. Imám a moslimské nadácie fakticky riešia problémy namiesto sociálnych pracovníkov, s ktorými moslimovia nekomunikujú a považujú ich za agentov nenávideného francúzskeho štátu. Sociálni pracovníci, aby vyšli moslimom v ústrety, im dávajú potvrdenia na sociálne dávky, na ktoré nemajú nárok.

Vzniká paralelná spoločnosť, moslimovia odhlasujú deti zo štátnych škôl a dávajú ich do súkromných moslimských, ktoré sú sponzorované islamskými krajinami. Policajti boli lynčovaní, keď požadovali zákaz zahaľovania daný zákonom. Dostali teda príkaz, aby nevyžadovali dodržiavanie zákona. Toleruje sa polygamia aj to, že moslimovia nemajú vodičské preukazy. Kázne v mešitách nikto nekontroluje. Keď na to poukazoval vysoký dôstojník žandárov, bol vyhodený.

Dublin IV bude ďalší krok k pokojnému ovládnutiu Európy islamom

Islamizácia nesúvisí podľa Kellera so sociálnou otázkou. Bojovníci ISIS pochádzali z dobre situovaných rodín. „Takže taká situácia je teraz, než nám bude za dva mesiace vnútený Dublin IV, čo bude ďalší krok k pokojnému ovládnutiu Európy islamom,“ povedal Keller.

Keller spomenul výskum, z ktorého vyplýva, že multikulturalizmus najviac podporujú ľudia, ktorí s imigrantmi nežijú. Žijú v bohatých štvrtiach, kde byt stojí toľko, že robotník by naň musel šetriť sto rokov. Títo ľudia posielajú deti do škôl, kde nie sú žiadni imigranti.

Mladá generácia moslimov je podľa Kellera na rozdiel od staršej frustrovaná. Staršia zažila sociálny vzostup oproti svojim pôvodným krajinám. Mladí moslimovia navzdory všetkým opatreniam štátu zažívajú sociálny zostup.

Keller uviedol, že nariadenie Európskej únie Dublin IV počíta s pokutou 250-tisíc eur za neprijatie imigranta za rok. Po roku však musí daný štát imigranta aj tak prijať. Podľa neho nová ľavica ovládla v EÚ ľudovcov, liberálov, komunistov, socialistov aj zelených. Vo Francúzsku od roku 2002 robotníci nevolia ľavicu, ale Národný front.

Tiež pripomenul, že len Nigéria bude mať v roku 2070 viac obyvateľov než Európa, teda 500 miliónov ľudí.

Konflikt vnútri našej civilizácie. Nová ľavica chce rozbiť európske národy

Jiří Weigl ocenil, že Huntington sa postavil proti utopickej téze Fukuyamu o „konci dejín“ v čase západného triumfalizmu a ľudskoprávneho fundamentalizmu. Weigl si však myslí, že hlavným problémom nie je stret civilizácií, ale že hlavný konflikt prebieha v našej civilizácii. Kríza civilizácie je vnútorná.

Islamský svet bol v histórii vedomým agresívnym vyzývateľom kresťanskej civilizácie, od 13. storočia je však islam v civilizačnom, technologickom a myšlienkovom úpadku. Islamské štáty sú v rozklade a je tam nestabilita. Islam ako civilizácia nám nie je schopný konkurovať. Problémom teda nie je islam v islamských krajinách, ale moslimská imigrácia u nás.

Moslimská imigrácia je vedome spôsobená európskymi elitami. Nová ľavica a európske elity chcú rozbiť tradičné štruktúry: národy a národné štáty, rodinu. Multikulturalizmus sa má aplikovať len na Západe. Na medzinárodnej scéne však dochádza k ľudskoprávnemu aktivizmu a intervenciám, ktoré rozvracajú moslimské krajiny.

Weigl povedal, že nepodceňuje špecifiká islamu, jeho nároky na dominanciu a netoleranciu a že islam upravuje predovšetkým pozemský život, je to politická doktrína riadiaca všetky aspekty života v spoločnosti. Migrácia z moslimského sveta je dovozom problematických komunít, ktoré sa nechcú asimilovať a prispôsobiť a dovážajú svoje hodnoty, ktoré nám chcú vnútiť.

Nemáme bojovať proti islamu v islamských krajinách, ale nemáme si nechať islamom rozbiť našu vlastnú spoločnosť. Podľa neho sa dnes ľudskoprávni aktivisti podobajú islamistom a nad nepohodlnými ľuďmi takisto vyhlasujú „fatvy“.

Moslimovia na Západe sú dnes frustrovaní. Boli vedení k tomu, že Alah im dáva dominanciu nad svetom a že sú všetkým nadradení, ale sociálne sú na tom horšie ako neveriaci, ktorým by mali podľa islamu vládnuť. Z tejto disproporcie plynie ich nenávisť k nám a pocit poníženia. Zaostalosť islamských krajín podľa neho nenastala vplyvom kolonizátorov, ale vplyvom islamu. Podľa neho imigrácia z Afriky nie je spontánna. V Afrike boli už horšie hladomory, ale k imigrácii do Európy nedošlo.

Weigl považuje za ešte väčšiu hrozbu ako kvóty jednotnú azylovú politiku, v rámci ktorej budú imigranti dostávať jednotné sociálne dávky. Keller k tomu poznamenal, že komisár Oettinger povedal, že kvóty nemusia byť, ak budú jednotné sociálne dávky. V Nemecku by to bolo mesačne minimálne 400 eur, čo je napríklad oveľa viac než mzda väčšiny Bulharov, v Česku potom takú sumu nemá ani veľká časť dôchodcov. Petr Hampl povedal, že imigranti z Nemecka a Rakúska vďaka tomu, že je v krajine lacnejšie, žijú v Česku a chodia si do Nemecka a Rakúska len po dávky.

Krvavé hranice islamu

Sociológ Petr Hampl hovoril o knihe Erika Taberyho „Opuštěná společnost“, v ktorej autor tvrdí, že sa západným spoločnostiam darí skvele a viac-menej neexistujú žiadne významné ekonomické, sociálne či bezpečnostné problémy, napriek tomu rastie medzi občanmi kritika systému. Podľa Taberyho je to dielo ruskej propagandy. Podľa neho boj proti údajnému ruskému zasahovaniu v mnohom pripomína boj proti čarodejniciam.

Podľa neho teraz existujú tri faktory, s ktorými Huntington nepočítal: 1) narastajúca opozícia ľudí, 2) iracionalizmus elít, 3) zmena spôsobu vedenia vojen. Dnes sa napríklad používajú NGO ako nástroj na ovládnutie štátu či migrácia ako zbraň.

Podľa Hampla sú Huntingtonove štyri základné tézy Stretu civilizácií tieto: 1) konflikty medzi civilizačnými blokmi (či štátmi z rôznych civilizačných blokov), 2) nezápadné civilizácie uznávajú západné technológie, ale nie hodnoty, 3) krvavé hranice islamu, 4) tendencie neeurópskych civilizácií spájať sa proti Západu.

Pokiaľ ide o prvý bod, tak podľa Hampla od roku 2000 prebehlo 22 vojen medzi subjektmi z rôznych civilizačných okruhov a 11 konfliktov vnútri civilizácií (aj keď často za účasti iných civilizácií). Táto téza sa podľa neho viac-menej potvrdila.

Čo sa týka druhej tézy, tak ostatné civilizácie nie sú také protizápadné, kresťanstvo sa šíri v Afrike a Číne, India nie je protieurópska. Protieurópska je len islamská civilizácia. Tretia téza o krvavých hraniciach islamu sa podľa neho jednoznačne potvrdila. Štvrtá téza potom nie stopercentne, aj keď existuje účelové spojenectvo Ruska a Číny. Huntington je podľa neho dobrá východisková paradigma, ale je čas na určité prehodnotenie a na „neohuntingtonovstvo“.

Invázia a okupácia cudzou mocou

Podľa Petra Robejška teraz na Západe prevláda doktrína, ktorá je alternatívou zdravého rozumu a pravdy – postmodernizmus. Prínos sociálnych vied pre spoločnosť je nízky. Veda má podľa neho slúžiť ľuďom. Teórie neoliberalizmu a multikulturalizmu sú nástrojmi vládnucich tried.

Radikálny relativizmus a postmodernizmus, ktoré hovoria o rovnosti všetkého, blokujú možnosť pomenovať problém a konať. Tieto neblahé ideológie ovládli pojmy: inváziu nazývajú útekom pred násilím a obranu domorodcov nazývajú rasizmom. „Kto hovorí, že Říp je nížina, narazí obrazne aj v skutočnosti,“ povedal Robejšek na adresu popieračov pravdy.

Samozvané elity nás poučujú a vnucujú nám svoj pohľad. Podľa neho treba vrátiť slovám ich pravý význam. Ako podotkol, je podstatné, že hodnoty imigrantov sú v úplnom rozpore s hodnotami európskych domorodcov a imigranti nám chcú svoje hodnoty vnútiť a žiť podľa svojich pravidiel, nie podľa našich.

Podľa neho treba pomenovať súčasnú situáciu správnymi pojmami. Ide o obranu územia pred cudzou mocou, ide o nenásilnú inváziu, keď sa vlády cieľových krajín nebránia a dochádza k okupácii. Časom však noví vlastníci územia násilie začnú používať. „Áno, zažívame stret civilizácií,“ povedal Robejšek s tým, že Huntington bol jedným z mála sociálnych vedcov, ktorí boli prínosom pre spoločnosť.

Treba sa nechať vylúčiť z EÚ

Benjamin Kuras povedal, že Huntington vo svojej knihe nepísal o konflikte vnútri západnej civilizácie, ktorú si podrobujú neomarxisti. Tí podporujú stratu pudu sebazáchovy a sebanenávisť Západu. Politická korektnosť a multikulturalizmus považujú západnú civilizáciu za rasistickú. Dochádza k totálnej dekonštrukcii tradícií a vládne relativizmus.

Politická korektnosť je myšlienková tyrania. Pripomenul, že britská vláda sa pokúsila dosiahnuť, aby menšiny podľa svojho pomeru v populácii navštevovali galérie verejného umenia. Podľa Kurasa v prípade Dublinu IV bude najlepšie ho ignorovať a nechať sa vylúčiť z EÚ, bude to rýchlejšie ako referendum.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Ekonóm Šebo: Matovič sa teší, že štátu nevznikol dlh 14, ale “iba” 12 miliárd eur? Vláda je v takom obrovskom zadĺžení, že sa z...

"Mali by sme byť nešťastní a nie oslavovať. Iste, čakali, že HDP klesne viac, o 14 percent. Ale povedzme si, čo to...

Korčok: Začneme pracovať na sankciách voči zodpovedným za situáciu v Bielorusku

Ministri zahraničných vecí EÚ sa na svojom aktuálnom videostretnutí zhodli, že začnú pracovať na presne cielených sankciách voči predstaviteľom režimu Alexandra Lukašenka...

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo pandemický plán. Pozrite sa, koľko má fáz, kde Slovensko je a čo všetko plán rieši

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v piatok nový pandemický plán, ktorý rieši postupy štátu počas pandémie. Určuje, ako má Slovensko postupovať nielen pri pandémii...

Ekonomiky Maďarska, Rumunska a Bulharska sa v 2. kvartáli strmo prepadli

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko oznámili za 2. kvartál najväčší prepad svojich ekonomík za celé desaťročia. Dôvodom boli opatrenia na zabránenie šíreniu nového...

Migračný úrad MV je pripravený podieľať sa na vzniku úradu pre migráciu a azyl

Migračný úrad Ministerstva vnútra (MV) SR je pripravený podieľať sa na vzniku Imigračného a naturalizačného úradu. Zmienka o jeho vytvorení je aj...

Hlas-SD: Nebudeme sa vytešovať z historického prepadu slovenskej ekonomiky

Vznikajúca strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-sociálna demokracia považuje za scestné vytešovať sa z historického prepadu slovenskej ekonomiky, ako to robí premiér Igor...

Chorvátsko už druhý deň po sebe hlási rekordný prírastok nakazených koronavírusom

Chorvátsko zaznamenalo už druhý deň po sebe rekordný prírastok počtu prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín v tejto krajine potvrdili ďalších...
Slovensko
Pozitívne vzorky 2,801 +62 Dnes Úmrtí 31 Uzdravení 1,944 Infikovaných 826 Last updated: 15. augusta 2020 - 00:07 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky