Hrnčiar odmieta obvinenia ochranára o rekonštrukcii svojej chaty

  0
  Béla Bugár a Andrej Hrnčiar (Autor: TASR)

  “Správa NP Malá Fatra vydala k zámeru nesúhlasné stanovisko a odporučila vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Centrála ŠOP následne vydala nové stanovisko, ktoré EIA neodporúča. To bolo doručené na Okresný úrad v Žiline, ktorý o stavbe rozhoduje. Správa NP nemala o druhom vydanom stanovisku vedomosť. V súčasnosti už prebieha konanie o umiestnení prístavby, ktorého NP už nie je účastníkom,” informuje Baláž.

  Upozornil, že rekonštrukcia chaty bude rušiť chránené druhy, ktoré v lokalite žijú. “Zvýšená návštevnosť ohrozí jednu z posledných lokalít tetrova hlucháňa v národnom parku a v zimných mesiacoch hrozia problémy s odvážaním odpadu či hromadením odpadových vôd,” uviedol Baláž.

  Hrnčiar vysvetlil, že Chatu pod Chlebom sa rozhodol kúpiť v roku 2017 prostredníctvom svojej firmy.

  “Tohto roku sme vypracovali investičný zámer jej rekonštrukcie. Ubezpečujem pána Baláža, že jeho obvinenia sú nezmyselné. Kto raz videl davy turistov, prúdiace od veľkokapacitnej lanovky do Snilovského sedla desať minút od chaty, vie, že o ďalšej zvýšenej návštevnosti celej oblasti nemôže byť ani reči. V okolí chaty pod Chlebom je už dnes masívny pohyb stoviek turistov a hlucháň na pobyt dávno rezignoval. Napokon, ak by ohrozenie chránených druhov bolo pravdou, nemohla by predsa dostať povolenie lanovka, ktorá je ešte vo vyššom stupni ochrany,” podotkol Hrnčiar.

  “Chatu denne navštívia stovky turistov, ktorých na hrebeň vyvezie lanovka. Dnes majú tieto stovky turistov k dispozícii dve toalety, ktoré nestačia, čiže svoju potrebu vykonávajú v okolitej prírode. Preto je súčasťou investície aj čistička za 50.000 eur,” dodal Hrnčiar.

  ŠOP SR na sociálnej sieti informovala, že ju mrzí tendenčné informovanie o rekonštrukcii chaty.

  “Chceme verejnosť uistiť, že na tomto veľmi frekventovanom mieste, pár minút od fungujúcej lanovky, sa v bezprostrednej blízkosti nevyskytuje hlucháň hôrny, ako sa v súčasnosti nepravdivo šíri. Riaditeľstvo ŠOP SR sa rekonštrukciou chaty nezačalo zaoberať z vlastnej vôle, priamo ho oslovil Okresný úrad v Žiline. Preto zamestnanci ŠOP SR spravili obhliadku na mieste a situáciu vyhodnotili. Na základe obhliadky sa vydalo jedno jediné stanovisko pre Okresný úrad v Žiline. A toto stanovisko sa nijako nemenilo. O žiadnom inom stanovisku ŠOP SR nevie, ani jej nebolo doručené,” uvádza v stanovisku.

  Podľa ŠOP ide o odprírodnené územie, kde chata v minulosti stála a vyhorela.

  “Nachádza sa v treťom stupni ochrany, ktorý platí na väčšine územia NP Malá Fatra. Rekonštrukcia chaty v navrhovanom rozsahu tak nemôže mať negatívne vplyvy na biotopy. Rovnako nemožno predpokladať ani zvýšené množstvo turistov, nakoľko nebudú budované nové cesty a už v súčasnej dobe je lokalita v maximálnej miere vyťažená návštevníkmi z dôvodu blízkej lanovky,” uzatvára ŠOP.

  - Reklama -