Som proti trestaniu mladistvých, hovorí o dekriminalizácii marihuany odborník na závislosti Ľubomír Okruhlica

0
Ilustračná fotografia (Autor: carun.cz)
Keď sa vás v minulosti pýtali na názor na dekriminalizáciu marihuany, hovorili ste, že je to na politikoch. A práve teraz sa ako keby začínajú pohýnať ľady, ministerstvo spravodlivosti začína túto tému opatrne otvárať. Ako jeho súčasnú aktivitu hodnotíte?
 
Je to otázka spoločenského konsenzu. Je to vec pre zástupcov voličov, teda pre politikov. Druhá vec je, že táto téma mala byť postavená ako spoločenská diskusia. Tí, ktorí sú aktívni, ešte nemusia byť vo väčšine. Ten, kto je spokojný, sa nemusí proti status quo vyjadrovať. Toto ale neviem posúdiť. Je to vec demokracie a ako sa rozhodne, tak bude. Zo zdravotného hľadiska môžem upozorniť na súvisiace riziká.
 
Hovoríte, že mala byť najskôr spoločenská debata. S vami ako odborníkom niekto o tomto hovoril? Dostali ste to na pripomienkovanie?
 
To nie je posledná aktivita, to sa ťahá minimálne dva roky. Som v expertnej skupine k tejto téme, ktorá nie je uzavretá, ani formulácia legislatívnej úpravy.
 
Ministerstvo chce ale najskôr definovať pojem jedna dávka drogy. Koľko je to podľa vás pri marihuane?
 
Existuje na to veľa rôznych pohľadov. Medicínsky to nie je stanovené, ide o to, ako sa rozhodnú v danej krajine. Pri marihuane sa to pohybuje v Európe od 0,2 gramu až po 1 gram.
 
Čo je v tejto téme dôležité spraviť, prípadne na čo by si mala dať spoločnosť, napríklad na základe skúseností zo zahraničia, pozor?
 
Dúfam, že bude aj odborná diskusia na túto tému. My upozorňujeme na jedno: chrániť hlavne mladých ľudí. Treba si uvedomiť, že každým právnym uvoľnením dochádza k zvýšeniu dostupnosti. Vidno to napríklad pri tabaku. Padne bariéra strachu z postihu. A to nás zaujíma u mladistvých. Dospelý, keby začal s experimentovaním, tak by si uvedomoval všetky následky vrátane zdravotných. Ale vo veku do 20 rokov je najvyššie riziko vzniku rôznych duševných porúch. Týka sa to marihuany, samozrejme, všetkých tvrdých drog. Zákon by mal byť stanovený tak, aby priestupok nebol ponechaný na nejakú pokutu alebo osemhodinové poradenstvo, ako som čítal v nejakom návrhu. Ale je dôležité toho človeka vyšetriť. Pri marihuane hovoríme o riziku schizofrénie, pri pervitíne je to paranoja a podobne.
 
Môžeme hovoriť aj o riziku rakoviny?
 
Štúdie to, pravdupovediac, nepreukázali.
 
Čo by tomu malo legislatíve predchádzať?
 
Musí ísť o vedecké preskúšanie, klinické skúšanie na zvieratách a podobne. Ale nemôže byť preukázané len to, či a ako to pomôže ako liečivo, ale aj že nemá výrazné riziká poškodenia zdravia. Preto pre podporovateľov tejto myšlienky je cesta uznania ako liečiva veľmi dlhá. V niektorých štátoch, ako napríklad v USA, to majú na komerčné účely. A to je práve tá otázka spoločenského konsenzu.
 
Vy sa ako odborník na závislosti, lekár, stotožňujete s touto myšlienkou dekriminalizácie?
 
Nevyjadrujem sa k tomu, nechcem byť vtiahnutý do nejakých bojov. Viem jedno, že v takom prípade je predpoklad, že sa zvýši počet užívateľov.
 
Aj tých, ktorí budú závislí?
 
Aj tých. Ide o to, ako túto tému spoločnosť vyhodnotí.
 
Viac užívateľov, viac kriminality. Tí ľudia sa budú chcieť k droge dostať za každú cenu. Nezdá sa vám, že táto spojitosť sa opomína?
 
Tam je presne veľa podobných rizík. Tí navrhovatelia o tom vedia, poznáme príklady z iných krajín. Efektívny by bol portugalský model, podľa ktorého ak polícia nájde u (mladistvého) užívateľa drogu v malom množstve, tak je komisia – policajt, lekár, sociálny pracovník, ktorá rozhodne, čo s ním bude. Uloží mu podmienky. Vyhne sa následkom, ale vyhne sa aj tomu, že len zaplatí pokutu a ide ďalej. To je rozdiel napríklad oproti Českej republike, kde s tým majú problém.
 
Z užívateľov marihuany približne 5 percent prejde do stavu závislosti. Je teda marihuana návyková droga?
 
Samozrejme, že je.
 
Možno pre rodičov – aké sú typické znaky človeka, ktorý je závislý od marihuany?
 
Tam, kde bola dobrá úroveň, dobrá výchova, tak tam, napríklad v škole, je výrazné zhoršenie. Z bežných vecí, ak užívateľ fajčí marihuanu, je to z neho cítiť. Potom sú tu oči.
 
Ako môžeme definovať túto dekriminalizáciu?
 
Dekriminalizácia je za istých podmienok priestupok bez záznamu v registri, čo je dobré. Napríklad prečo by mal mať mladý človek podľa súčasnej legislatívy problémy na celý život? To je vážna vec. Často tým môže byť pokazený celý život.
 
Je Slovensko v takom stave, že je pripravené o podobných témach diskutovať?
 
Podľa mňa je dôležité napríklad to, aby si navrhovateľ overil všetky dôsledky, nielen z hľadiska voličov. Ak s tým väčšina spoločnosti nebude mať problém, budú za to.
 
Na jednej strane sa začína hovoriť o dekriminalizácii, na druhej strane dávame na krabičky cigariet odstrašujúce obrázky. Nie je to tápanie spoločnosti v tejto téme?
 
Samozrejme, že je to rozporuplné. Pri fajčení väčšina chápe, že je to škodlivé. A potom je to aj iná rovina. Je to dostupné… Ako vravím, som proti trestaniu mladistvých, ale to musí byť veľmi, veľmi ošetrené, tí ľudia musia byť ošetrení, to nie je len tak…
- Reklama -