A máš to, Putin: Analytici našli dôkaz, že na Donbase bojuje ruská armáda

  0
  Ukrajinskí vojaci v Donbase (Autor: SITA, pš)
  „Vojenský konflikt na východe Ukrajiny je známy pod mnohými označeniami; najčastejšie počúvame o ukrajinskej občianskej vojne či ukrajinskom konflikte. Také názvy majú v človeku vyvolať pocit, že ide len o interný konflikt,“ uvádza sa na serveri.
   
  „Napriek tomu mnoho ľudí také označenie odmieta a prikláňa sa skôr k možnosti ruskej vojenskej účasti na konflikte. Ruská strana také obvinenia jednoznačne popiera a doposiaľ teda nebolo možné jednoznačne preukázať účasť ruských vojakov v bojoch na východe Ukrajiny.“
   
  Obzvlášť zložité je najmä určiť presný počet ruských vojakov, ktorí sa do konfliktu zapojili. Niektoré zdroje uvádzajú, že ide o stovky, niektorí uvádzajú oveľa vyššie čísla. Priamy dôkaz by mohol byť poskytnutý len ruskou byrokraciou, na to sa však nedá spoliehať.
   
  Investigatívni novinári zo servera Bellingcat teraz však prišli s veľmi dôvtipnou metódou odhalenia počtu ruských vojakov zapojených do konfliktu na východe Ukrajiny. Idú na to cez medaily.
   
  „V už publikovaných analýzach boli identifikovaní ruskí vojaci, ktorí zverejnili fotografie im udelených medailí. Tieto fotografie sú nesmierne cenné, pretože väčšina z týchto medailí nesie špeciálne sériové číslo, podľa ktorého sa dá ľahko zistiť, koľko takých medailí bolo už vojakom udelených,“ uvádza sa na serveri.
   
  „Fotografie dvoch medailí udelených v rôznych obdobiach nám umožnia zistiť, koľko medailí bolo udelených medzitým, čo boli udelené tieto dve. Pre potreby našej analýzy sme pracovali s číslami dostupnými na 4 medailách.“
   
  „Z našich záverov je úplne evidentné, že počet udelených medailí v roku 2014 a 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rapídne navýšil. Najmä vysoký počet udelených medailí za ,zásluhy v boji' medzi novembrom 2014 a februárom 2016 (4 300) naznačuje účasť ruskej armády na vojenskej operácii väčšieho rozsahu.“
   
  „Analyzované údaje nasvedčujú tomu, že bolo v danom období dohromady udelených viac ako 10 000 medailí. Z toho sa dá už usúdiť, že medzi rokmi 2014 a 2015 sa vojenských operácií zúčastnili tisíce ruských vojakov.“
   
  Samozrejme, nie je príliš realistické, aby bol každý vojak zúčastňujúci sa na bojoch ocenený medailou. Z toho sa dá teda ďalej usúdiť, že sa do konfliktu na východe Ukrajiny zapojilo oveľa viac vojakov než 10 000. 
   
  - Reklama -