sobota, 26 novembra, 2022
9.5 C
Bratislava
ÚvodArénaNa domáce násilie takto. Prokurátor Čižnár ponúka plán

Na domáce násilie takto. Prokurátor Čižnár ponúka plán

“Deficit jednotného pojmu domáceho násilia v právnej teórii i praxi a pomenovanie jeho všetkých foriem, na ktorý nadväzuje neúplný zber štatistických údajov o domácom násilí, si nevyhnutne vyžaduje, aby generálna prokuratúra (GP) vo vlastnej kompetencii určovala konkrétny rozsah trestných činov spadajúcich do foriem domáceho násilia a ich kritériá,” vysvetlil Čižnár.

Podľa jeho slov sa domáce násilie v spoločnosti všeobecne pertraktuje rýdzo ako trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, ktorý je jeho najzávažnejším prejavom. Práve tomuto aspektu domáceho násilia venuje prokuratúra od roku 2013 zvýšenú pozornosť. “Ako pozitívny výsledok tohto úsilia možno hodnotiť zlom, ku ktorému došlo v roku 2015. Napriek dlhodobo vysokej latencii domáceho násilia sa podarilo v tomto roku nielen zastaviť neustále klesajúci počet odhalených trestných činov, ale naopak výrazne zvýšiť ich odhalenie,” konštatuje Čižnár.

Objasnenosť tejto trestnej činnosti stúpla aj vďaka zriadeniu linky pre týrané osoby na generálnej prokuratúre 16. marca 2015. “Tým bola poskytnutá možnosť, aby nielen poškodené osoby, ale aj príbuzní, známi či najbližšie okolie mohlo oznámiť, že v ich bezprostrednej blízkosti sa odohráva domáce násilie,” vysvetľuje generálny prokurátor.

Prijímanie informácií prebiehalo v dvojakej forme. Jednou bola bezplatná linka pre týrané osoby s telefónnym číslom 0800 300 700 a druhou e-mailová adresa tyranie@genpro.gov.sk. “Od 16. marca 2015 do 31. októbra 2015 bolo prijatých celkom 919 hlasových správ. Po zhodnotení efektívnosti telefonickej linky došlo od 1. novembra 2015 k presmerovaniu prichádzajúcich telefonických volaní na jednotlivé krajské prokuratúry. Za posledné dva mesiace roku 2015 bolo na krajských prokuratúrach zaznamenaných spolu 107 hlasových správ,” uvádza sa v správe s tým, že väčšina z nich bola neopodstatnená a skončila odmietnutím trestného oznámenia. V jednom prípade bola vec odovzdaná na prejednanie priestupku a v dvoch veciach bolo začaté trestné stíhanie. V 27 veciach nebolo do konca roku 2015 vydané rozhodnutie.

V porovnaní s rokom 2014 bolo vlani odhalených takmer o štvrtinu viac páchateľov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Kým v roku 2014 bolo obvinených 175 osôb, v roku 2015 ich bolo až 211. Tradične najviac páchateľov tohto trestného činu bolo evidovaných v  Prešovskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Naopak, najmenej to bolo v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

Zo štatistických ukazovateľov vyplýva, že najčastejším trestným činom páchaným v roku 2015 v rodinách bol prečin nebezpečného vyhrážania. V týchto prípadoch sa často využívali inštitúty väzby a  tzv. zjednodušeného skráteného vyšetrovania, ktorým sa dosiahlo okamžité odsúdenie páchateľa.

Krajské prokuratúry upozornili aj na pomerne vysoký výskyt prečinu nebezpečného prenasledovania. Najmä bývalí partneri sa touto formou snažili získať späť kontrolu a moc nad partnerkami, ktoré sa vymanili z ich závislosti. Nebezpečné prenasledovanie končilo fyzickým napadnutím, ojedinele prerástlo až do vraždy. Napríklad, v novembri 2015 v Starej Turej zastrelil manžel dvoma strelnými ranami najprv svoju manželku, ktorá mienila ukončiť ich vzájomné spolužitie a následne seba. Vraždy bez vopred uváženej pohnútky sprevádzal často vplyv alkoholu a brutalita umocňovaná použitím zbrane. Jeden zo závažných prípadov bol zaznamenaný aj na Kysuciach, kde manžel zaútočil na manželku mačetou, ktorou ju sekal do rôznych častí tela. Útoku sa ubránila len vďaka svojej intenzívnej obrane.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -