sobota, 4 júla, 2020
26.8 C
Bratislava
Úvod Aréna Kandidát SMK do parlamentu Nagy: Maďari zažívajú na Slovensku poprevratovú tragédiu, Most-Híd...

Kandidát SMK do parlamentu Nagy: Maďari zažívajú na Slovensku poprevratovú tragédiu, Most-Híd ich v skutočnosti nezastupuje

V roku 2014 ste sa stali najmladším poslancom mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Teraz kandidujete do parlamentu za stranu SMK. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do celoštátnej politiky?

Bolo to v podstate opačne, politika si zvolila mňa. Vždy som bol spoločenským typom. Organizoval som spoločenský život v školách, ale aj celoštátne, napr. vo Zväze maďarských skautov na Slovensku. Prv som sa zúčastňoval politických kampaní ako aktivista. V tom čase som poznal celý Novozámocký okres, ktorý ma následne navrhol ako kandidáta na voľby do Európskeho parlamentu. Túto žiadosť som prijal a týmto som vstúpil do politiky. A že prečo? Lebo som presvedčený, že nová doba si pýta nové zmýšľanie, novú politiku. Dosť bolo politických pozostatkov, ktoré robia politike zlý imidž. Je čas, aby politika, resp. politik slúžil ľuďom.

Čo bude mať Slovensko alebo volič z toho, ak vy budete sedieť v parlamente?

Skutočný zvolený predstaviteľ by mal byť predĺženou rukou voliča. Touto filozofiou sa snažím riadiť ako poslanec mestského zastupiteľstva. Som v intenzívnom dennom kontakte s občanmi. Denne sa rozprávame v meste, vítam podnety aj v mojej kancelárii, odštartoval som projekt poslanecká pošta a, samozrejme, som dostupný na sociálnych sieťach, kde moje stránky dostávajú vynikajúce ratingy, čo sa týka komunikácie. Chcel by som dosiahnuť, aby sa tento prístup udomácnil aj vo „veľkej“ politike. Takto môžeme totiž ozajstne zastupovať voliča a obhajovať jeho záujmy.

Ako ste sa dostali na kandidátku SMK?

Jednak som bol nominovaný okresným snemom SMK ako líder severnej časti okresu (Nové Zámky a okolie), avšak som aj nominantom mládežníckej organizácie Via Nova, ktorej som okresným predsedom. Keďže sa kandidátka zostavovala striktne na základe kvót, takto som mohol obsadiť 20. miesto.

Na Slovensku máme dve strany, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie postavenia maďarskej menšiny. Prečo ste sa rozhodli pre SMK a nie pre konkurenčný Most-Híd?

Na Slovensku máme len jednu stranu, ktorá sa zameriava na zlepšovanie postavenia maďarskej komunity a južných regiónov. Touto stranou je SMK. Most-Híd používa túto tému len na získanie politického kapitálu, nejde o skutočné zastupovanie. Rozhodol som sa pre SMK z presvedčenia. Vidím totiž, že strana prešla omladením, cca jedna tretina kandidátky sú moji rovesníci. Vidím, že strana má skutočný záujem reprezentovať dlhodobo zanedbané južné okresy a regióny. Vidím, že v Moste to tak nie je, a všetci vieme, že počas éry Bélu Bugára v SMK to tak nebolo.

Ak sa stanete poslancom, na akú oblasť sa budete zameriavať?

Na rozdiel od predošlých politických generácií ja netvrdím, že sa vyznám do všetkého, resp. nesľubujem zmeny, ktoré nepatria do mojej profesie. Som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, kde som vyštudoval medzinárodné obchodné právo v anglickom jazyku. V súčastnosti pôsobím ako advokát. Ako poslanec by som sa zameral na skvalitnenie legislatívy. Mám naštudované obchodné zákonníky a súvisiace predpisy mnohých svetových lídrov. Taktiež sa zaoberám ochranou ľudských práv. Myslím, že tieto moje vedomosti by som vedel zúročiť v legislatívnom procese v prospech Slovenska. Som taktiež zakladateľom a podpredsedom futbalovej reprezentácie Maďarov na Slovensku. Čiže ďalšou mojou oblasťou je šport a mládež.

Ako vnímate postavenie maďarskej komunity na Slovensku? Zmenilo sa nejako za posledné roky?

Stodesaťtisíc. Toto číslo predstavuje poprevratovú tragédiu maďarskej komunity na Slovensku. Po poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2011 sa k maďarskej komunite hlásilo o stodesaťtisíc menej osôb než v roku 1991. Toto číslo odvtedy len vzrástlo. Nemáme zastúpenie v parlamente, naše regióny sú zanedbávané, chýba infraštruktúra, a teda aj investori a pracovné miesta. K tomu pridajme novelu zákona o štátnom občianstve, znemožnenie úradného používania jazykov a najnovšiu novelu školského zákona. A to som ešte nespomenul dodnes neobjasnené kauzy, ako vec Hedvigy Malinovej a pod. Nedá sa teda čudovať tomu, že Maďarov na Slovensku ubúda. Sociálna situácia a rôzne legálne obštrukcie k tomuto javu vedú. Postavenie maďarskej komunity na Slovensku by som pomaly prirovnal k povojnovému obdobiu. Táto nezdravá situácia si vyžaduje súrnu nápravu.

Čo podľa vás treba ešte v tomto ohľade spraviť?

Práce je veľa a času málo. Postavenie maďarskej komunity je ovplyvnené jednak nepriaznivou sociálnou situáciou a jednak spomínanými zákonnými reštrikciami. Čo sa týka sociálnej situácie, problémy postihujúce južné regióny pociťuje každý, kto tu žije, bez ohľadu na národnosť. Naše regióny potrebujú skutočné zastúpenie, ktoré prinesie ich revitalizáciu. Potrebujeme kvalitné cesty a vytvorenie pracovných miest. No jedine naša strana myslí na južné regióny. Ďalej by som uviedol, že mnoho zákonov by si vyžadovalo novelu. Najpálčivejšia je reforma školstva, kde sú ohrozené malé školy, ako aj výučba v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Avšak mohol by som tu spomenúť aj potrebnú novelu zákona o štátnom občianstve, ktorý protiústavne odníma občianstvo slovenským štátnym príslušníkom, alebo novelu zákona o štátnom jazyku a používaní jazykov nár. menšín, lebo tieto zákony znemožňujú používanie jazykov národnostných menšín. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín napríklad dáva za povinnosť úradom komunikáciu v jazyku národnostných menšín, no na druhej strane úrady nie sú povinné jazyk ovládať…

V Európskom parlamente ste minulý týždeň prednášali o používaní jazykov národnostných menšín a postavení malých škôl. Môžete ozrejmiť, o aké podujatie šlo?

Išlo o hearing v Petičnom výbore Európskeho parlamentu. Ja som mal za úlohu ozrejmiť právne základy používania jazykov národnostných menšín na Slovensku, ako aj priblížiť reformu školstva, resp. zmeny, ktoré táto reforma prináša. Okrem toho moji kolegovia z civilnej sféry odovzdali aj petíciu ohľadne dvojjazyčnosti na železničných staniciach. Išlo o významnú besedu, ktorej sa zúčastnili aj poslanci z rôznych krajín, zástupcovia veľvyslanectiev a aj predsedníčka Petičného výboru.

Prečo pozvali práve vás?

Pravidelne navštevujem besedy v Európskom parlamente na podobné témy. V rámci advokátskej praxe sa totiž naša kancelária špecializuje aj na problematiku ľudských práv s dôrazom na postavenie národnostných menšín. Takže prezentáciu som mohol okoreniť aj príhodami z praxe. Na druhej strane sa v rámci strany do popredia pomaly dostávame my mladí. Aj týmto krokom strana pripravuje pôdu pre nasledujúcu generáciu politikov.

Čo novela týkajúca sa tejto problematiky prináša?

V prípade reformy školstva hovoríme o novele školského zákona, spolu s nariadením ministerstva školstva. V zmysle uvedených právnych úprav je v ohrození cca 100 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, keďže počet žiakov nespĺňa zákonom stanovené kritériá. To znamená, že od septembra viac než tretina základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bude nútená zatvoriť svoje brány. Ďalej študenti v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny budú diskriminovaní, keďže na výučbu ich materinského jazyka je predpísaných iba päť hodín týždenne, kým v slovenských školách je to deväť hodín. Nakoniec je zarážajúce, že po novom bude mať starosta obce právo veta pri voľbe riaditeľov základných škôl. Týmto sa posilňuje politický aspekt tejto funkcie a to je nežiaduci jav.

S kým z kandidátky máte najlepšie vzťahy?

Naša kandidátka je veľmi jednotná. Spoločná vôľa, to nie je prázdny volebný slogan. Je to realita. Kandidátka SMK združuje predstaviteľov rôznych civilných a semipolitických združení a má širokú podporu ďalších organizácií. Máme azda najmladšiu kandidátku. Preto sa na kampaňových podujatiach niekedy cítim ako na neviazanej zábave. Nedokážem vyčleniť nikoho. My mladí veľmi ľahko nachádzame spoločné slovo a máme úplnú podporu staršej generácie. Je to dobrý tím.

Čo konkrétne a v akej hodnote vlastníte?

V súčastnosti s manželkou zariaďujeme nový byt.

Čo považujete za svoj najväčší životný úspech?

Že som presvedčil moju manželku, aby sa za mňa vydala. Myslím si, že úspechy takéhoto kalibru ma ešte len čakajú. Som poctený, že občania môjho rodného mesta mi prejavili dôveru a zvolili ma za poslanca. Som vďačný mojim rodičom, že som, kto som, a že mi boli a sú v živote oporou.

A naopak, čo bolo vaším najväčším neúspechom? Resp. čo vás najviac mrzí?

Neúspechom pre mňa je, keď sa i napriek všetkému vynaloženému úsiliu niečo nepodarí. Väčšinou za tým stoja objektívne dôvody. No som tu od toho, aby som pomohol. Ak sa mi to nepodarí, cítim žiaľ a snažím sa to napraviť.

Ktorý politik Slovensku najviac škodí?

Nebudem ukazovať prstom na zvolených predstaviteľov. Najviac škodia tí, ktorí zabudli na svoj sľub a namiesto skutočnej reprezentácie voliča vidia len vlastné záujmy. Tieto osoby nielenže zanedbávajú svoje povinnosti, ale robia politike ako takej zlé meno. Politika je jedno krásne povolanie. Politika je spätá s naším každodenným životom. Politika priamo vplýva na náš osud. Rozdiel medzi dievčatkom, čo sa narodí v Damasku alebo v Bratislave, rozdiel v jeho základnom životnom osude a právnom postavení tkvie akurát v politike. No v postkomunistických krajinách je politika a politik pejoratívne slovo, politika a politik je vylúčený zo škôl a verejného života. Za to všetko môžu doterajšie politické generácie.

Ktorý slovenský politik je najužitočnejší?

Ten, ktorý si uvedomí, že za to, že sedí v parlamente, vďačí voličovi. A túto vďaku prejavuje každý deň. Pred sebou vidí len voliča a blaho krajiny. Málo je takých…

Povedzme, že sa SMK dostane do parlamentu. Akú ideálnu vládu, súčasťou ktorej bude SMK, si viete predstaviť?

Už viacerí poukázali na skutočnosť, že vládnutie Smeru možno zdolať len za pomoci SMK. Vidí to každý, až na Most-Híd. Iba za pomoci SMK je možné zostaviť väčšinovú vládu predstavujúcu alternatívu voči Smeru.

Brali by ste za koaličných partnerov konkrétne Most-Híd alebo dokonca SNS?

SNS zo zásady neprichádza do úvahy. Most-Híd je iná téma. Pred voľbami akurát SMK iniciovala, aby sme zostavili spoločnú kandidátku. No zo strany Mosta-Híd nebol záujem. V tomto prístupe sa prejavuje skutočná tvár Mosta-Híd. Osobné konflikty majú prednosť pred efektívnym zastupovaním našich regiónov. Čiže do popredia sa dostáva osoba, politický lídri a nie občan. V komunálnej politike sa totiž vieme dohodnúť. Aj v Nových Zámkoch tvoríme samostatnú frakciu SMK – Most-Híd. Bol by som rád, keby sa takéto spolupôsobenie črtalo aj na celoštátnej úrovni. Chybu, žiaľ, treba hľadať vo vedení strany Mosta-Híd, ktoré nemá takéto ambície a kladie aroganciu pred blaho občanov.

Dávid Nagy (28) je advokátskym koncipientom a poslancom Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne absolvoval program International Business Law v Central European University v Budapešti. Momentálne sa zameriava najmä na obchodné právo, venuje sa však aj ochrane právnych menšín a zastupovaniu osôb v konaní o dvojitom štátnom občianstve. Je zakladateľom zoskupenia  „Érsekújvári Magyarok“.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Rezervácie zatiaľ nepotvrdzujú, že by Slováci chceli dovolenkovať doma, potvrdzuje Harbuľák z asociácie hotelov a reštaurácií

Pred koronakrízou pracovalo v gastronómii a hotelierstve takmer 108 000 zamestnancov – najmä v penziónoch, menších hoteloch, reštauráciách, kaviarňach či kolibách po celom Slovensku.  V marci a apríli prišlo o prácu...

Iniciatíva #niesomprasa nabáda ľudí vyčistiť miesto po sebe v prírode

Iniciatíva #niesomprasa nabáda návštevníkov prírody, aby vyčistili miesto, kde sa nachádzajú. Do výzvy s názvom Vyčisti chlievik! sa môže zapojiť každý, kto...

V Rusku počet nakazených koronavírusom stúpol o 6632 prípadov

Za posledných 24 hodín podľahlo v Rusku ochoreniu COVID-19, spôsobovanému koronavírusom SARS-CoV-2, 168 osôb, čím celkový počet potvrdených obetí pandémie stúpol na...

Naším cieľom nie je len sceľovať pôdu, ale aj tvoriť krajinu. Rozdrobenosť pozemkov je jednou z priorít rezortu, tvrdí Mičovský

Problematikou rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a potrebou úprav vlastníckych vzťahov sa zaoberal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) počas výjazdu v Levickom okrese. Ako...

Španielsko pre koronavírus uzavrelo celú jednu oblasť

Úrady v španielskom regióne Katalánsko v súvislosti s nárastom počtu prípadov nákazy novým koronavírusom uzavreli v sobotu oblasť vrátane mesta Lleida, kde...

Z Košíc až do Raja. Každú sobotu vypravia železnice špeciálny vlak

Z Košíc do Slovenského raja premáva každú sobotu počas júla mimoriadny turistický vlak. Na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica –...

Najnavštevovanejšie múzeum na svete sa opäť otvára

Parížsky Louvre, najnavštevovanejšie múzeum na svete, v pondelok opäť otvorí svoje brány, budú však stále platiť koronavírusové opatrenia a niektoré časti múzejného...
Slovensko
Pozitívne vzorky 1,749 +29 Dnes Úmrtí 28 Uzdravení 1,466 Infikovaných 255 Last updated: 4. júla 2020 - 16:52 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky