Nezamestnaní môžu pomáhať pri záchrane hradov, majstri si môžu zarobiť aj viac ako 1 800 eur mesačne

0

7.3.2024 (SITA.sk) – Nezamestnaní sa budú môcť podieľať na záchrane národných kultúrnych pamiatok. Rezort práce totiž pre nich vytvoril ďalšiu pracovnú príležitosť prostredníctvom zapojenia sa do národného projektu Ľudia a hrady, krok k sociálnej ekonomike.

Finančný príspevok zamestnávateľom

Majster si môže zarobiť najviac 1 838,68 eura mesačne, koordinátor 1 532,23 eura. Najviac 1 276,86 eura mesačne si môže zarobiť samostatný zamestnanec a pomocný pracovník môže dostať najvyššiu mzdu vo výške 1 021,49 eura mesačne.

Úrady práce, ktoré spúšťajú tento projekt, poskytnú zamestnávateľovi aj finančný príspevok na nepriame výdavky, a to vo výške 15 percent z celkových mzdových výdavkov zamestnávateľa. Určený je na úhradu úrazového poistenia zamestnanca, ochranné pracovné prostriedky, stravu pre zamestnanca a iné výdavky súvisiace s obnovou pamiatky.

Viaceré formy podpory

Žiadosť o príspevok môžu podať oprávnené subjekty na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. marca do 30. apríla tohto roka. Rozpočet projektu je vo výške viac ako 12,5 milióna eur a realizuje sa vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Od začiatku roka postupne spúšťame viaceré formy podpory pre nezamestnaných tak, aby sme zlepšili ich postavenie na trhu práce a zvýšili ich šancu nájsť si zamestnanie. K príprave podporných nástrojov pristupujeme systematicky a komplexne, aby reagovali na skutočné potreby uchádzačov aj záujemcov o zamestnanie, v kontexte potrieb celej spoločnosti,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Projekt spúšťa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a realizuje sa v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, ktoré pre projekt stanovilo zoznam oprávnených žiadateľov a pamiatok. Sú medzi nimi obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby.

Uzavretie dohody

Žiadateľ musí byť vlastníkom obnovovanej národnej kultúrnej pamiatky, alebo ju mať v dlhodobom prenájme, či mať pre potreby obnovy pamiatky zmluvný vzťah s vlastníkom.

Ak splní všetky podmienky, príslušný úrad práce s ním uzavrie dohodu, na základe ktorej mu bude maximálne 18 mesiacov prispievať na úhradu časti mzdy pracovníkov. Maximálna mesačná výška príspevku sa po celú dobre realizácie projektu nevalorizuje.

Rád by som posmelil všetkých, ktorí sa môžu uchádzať o príspevok, aby prišli na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sme pripravení pomôcť nielen pri vypĺňaní žiadostí, ale aj so získavaním vhodných pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Podobné projekty v minulosti

Na konci januára tohto roka evidovali úrady práce takmer 145-tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Podobné projekty, ako je tento realizovali úrady práce aj v rokoch 2011 až 2021 s celkovým čerpaním financií vo výške 20,3 milióna eur.

V prvom roku sa do projektu zapojilo 50 uchádzačov o zamestnanie. V období od rokov 2012 až 2021 sa do projektu zapojilo v priemere až 580 nezamestnaných. V rokoch 2022 a 2023 zastrešovalo obdobný projekt ministerstvo kultúry.

Viac k témam: generálny riaditeľ Ústredia práce, kultúrne pamiatky, Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Program Slovensko
Zdroj: SITA.sk – Nezamestnaní môžu pomáhať pri záchrane hradov, majstri si môžu zarobiť aj viac ako 1 800 eur mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -