Nový gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Jozef Maxim sa ujal metropolitného stolca, stal sa tak deviatym sídelným biskupom (video+foto)

0

29.1.2024 (SITA.sk) – Nový prešovský gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Jozef Maxim v sobotu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove prijal biskupskú vysviacku, po ktorej sa novovysvätený vladyka ujal prešovského metropolitného stolca a kánonicky prevzal vedenie Prešovskej archieparchie.

Prvý východný metropolita vysvätený na Slovensku

Stal sa tak 9. sídelným biskupom a druhým metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Hlavným svätiteľom bol košický eparchiálny biskup arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý pripomenul, že Maxim je prvý východný metropolita v dejinách vysvätený na Slovensku.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Vysviacka arcibiskupa Jonáša Jozefa Maxima (fotografie)

Na biskupskej chirotónii sa zúčastnilo viac ako 50 biskupov východného a latinského obradu zo Slovenska i zahraničia. Spoločne s biskupmi archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovalo takmer 250 kňazov. Pápež František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Jozefa Maxima na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera 26. októbra.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/01/20240127_vysviacka_maxim.mp4

„Pre tento úrad rozhodli sme sa vybrať teba, milovaný synu, ktorý vynikáš v duchovnom živote, schopnostiach a múdrosti pri riešení rozličných záležitostí, v láske a pastoračnej službe,“ uviedol pápež v bule svätého rímskeho stolca, ktorú na slávnosti predniesol apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Liturgický odev, žezlo a koruna

Zároveň odovzdal Maximovi omofor, prvok liturgického odevu – dlhý pás s krížmi, ktorý nosia iba biskupi. Maximovi odovzdali rúcho, žezlo a korunu.

„Neslúžia na osobnú okrasu, ale ako sprítomnenie, ako symbol večnej prítomnosti Krista, veľkňaza a kráľa. Biskup svoj úrad získava tzv. apoštolskou postupnosťou, teda vkladaním rúk svätiaceho biskupa a ďalších biskupov spolusvätiteľov,“ uviedol vo svojom príhovore hlavný svätiteľ Cyril Vasiľ.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/01/20240127_vysviacka_bober.mp4

Pripomenul aj predchádzajúce pôsobisko Maxima na Ukrajine, kde viedol kláštor počas epidémie covidu aj v posledných dvoch vojnových rokoch, keď sa kláštor stal miestom úkrytu a pomoci pre stovky vojnových utečencov.

„Univský kláštor sa pod tvojim vedením tak znovu stal jedným z mnohých majákov ľudskosti, ktorá prekračuje konfesionálne i etnické obmedzenia. To je najvýrečnejšia odpoveď na neľudskú agresiu, vedenú aj v mene etnickej či konfesionálnej dominancie. Tvoj kláštor sa súčasne stal miestom adresnej humanitárnej pomoci a to aj zo Slovenska, aby tak aj Slovensko, aj naša cirkev, cez tento kláštor pomáhali obetiam vojny na Ukrajine humanitárnymi darmi. Teraz tento kláštor vracia svojho predstaveného, ako duchovný dar Ukrajiny pre našu Cirkev, pre celé Slovensko,“ povedal Vasiľ.

77 rokov od poslednej vysviacky

Nový arcibiskup Maxim vo svojej ďakovnej reči pripomenul, že je to 77 rokov, keď sa naposledy v prešovskej katedrále konala biskupská vysviacka. Posledným biskupom vysväteným priamo v katedrále bol 11. mája 1947 blahoslavený Vasiľ Hopko, ktorého vysvätil na pomocného biskupa blahoslavený biskup Pavol Gojdič.

„Dnes máme týchto dvoch hieromučeníkov, Pavla i Vasiľa na našich oltároch ako dve veľké svetlá našej miestnej cirkvi. Oni sú aj mne veľkými pochodňami na mojej ceste k spáse. Verím, že nie som sám,“ uviedol arcibiskup Maxim.

„Som Bohu vďačný za to, že si ma povolal do tejto služby a silou svojho Svätého Ducha ma uschopnil, aby som pokračoval a niesol ďalej štafetu svedectva viery v Ježiša Krista môjho Pána, učiteľa a sprievodcu. Túto službu preberám po mojom svätiteľovi na kňazstvo, blahej pamäti biskupovi Jánovi Hirkovi, ako aj po tu prítomnom emeritnom prvom arcibiskupovi a metropolitovi tejto cirkvi vladykovi Jánovi Babjakovi,“ pokračoval novovysvätený arcibiskup a poďakoval všetkým svojím predchodcom biskupom.

Vysviacka v Bazilie sv. Petra

Maxim sa stal druhým metropolitným arcibiskupom Prešovskej archieparchie, ktorá bola na metropoliu povýšená v januári 2008. Tým prvým bol do apríla 2022 vladyka Ján Babjak, ktorého do úradu prešovského eparchu menoval pápež Ján Pavol II 11. decembra 2002.

Biskupskú vysviacku prijal z rúk pápeža v Bazilike sv. Petra v Ríme 6. januára 2003 a intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. Pápež Benedikt XVI. Babjaka v súvislosti s novým kánonickým usporiadaním Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vymenoval 30. januára 2008 za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu.

Jeho zrieknutie úradu bolo prijaté pápežom Františkom a oznámené 25. apríla 2022. Archieparchiu odvtedy viedol ako apoštolský administrátor sede vacante bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák.

Nový metropolita Jonáš Jozef Maxim

… sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1998 v Prešove, kde pôsobil až do roku 2004. Následne odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej lavry mníchov studitov. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020, ako 46-ročný, za igumena (predstaveného) Univskej lavry. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinský, taliansky, anglický, ruský a francúzsky jazyk.

Viac k témam: Arcibiskup, Cirkev, Gréckokatolícka cirkev, vysvätenie
Zdroj: SITA.sk – Nový gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Jozef Maxim sa ujal metropolitného stolca, stal sa tak deviatym sídelným biskupom (video+foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -