Rada pre mediálne služby chce koordinovať projekty v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti, zorganizovala okrúhly stôl

0

3.11.2022 Rada pre mediálne služby by chcela koordinovať projekty v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti a hodnotenia stavu mediálneho prostredia. Umožňuje jej to nová legislatíva o mediálnych službách.

S cieľom vytvorenia siete na zdieľanie skúseností z oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti, ale aj za účelom rozvoja spolupráce v danej oblasti zorganizovala i online okrúhly stôl.

Priestor na diskusiu

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia viac než desiatky inštitúcií či iniciatív štátneho aj neziskového sektora, ktorí pôsobia v oblasti mediálnej výchovy rozvoja kritického myslenia, ale aj informačnej a digitálnej gramotnosti a bezpečnosti detí v online priestore.

Cieľom bolo i vytvorenie priestoru na diskusiu a prezentovanie aktivít týkajúcich sa mediálnej gramotnosti. Rada sa tiež usilovala zistiť, aké sú, v rámci Slovenska, najväčšie výzvy rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti. Rada pre mediálne služby o tom informovala v tlačovej správe.

Podľa diskutujúcich sa na Slovensku koná mnoho aktivít v oblasti mediálnej gramotnosti, avšak absentuje medzi nimi prepojenie a koordinácia. Zhodli sa tiež na tom, že chýba systematické financovanie pre dlhodobé projekty, ktoré sú najefektívnejšie.

Poniektorí z nich vnímajú problém v tom, že chýba vhodné formálne vzdelávanie budúcich pedagógov, ktorí by poznatky následne odovzdávali žiakom.

Prvá zo série aktivít

Všímajú si tiež limity, ktoré vyplývajú z neustáleho rozvoja technológií, pretože je náročné dostatočne rýchlo ho reflektovať v projektoch, ktoré sa zameriavajú na elimináciu negatívnych dôsledkov ich používania.

Okrúhleho stola sa zúčastnili i viacerí členovia Rady pre mediálne služby. Rada ho vníma ako prvú zo série aktivít, ktoré by mali napomôcť vytvoreniu platformy pre koordinovanie projektov v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti i hodnotenia stavu mediálneho prostredia.

Do konca roka plánuje ďalšie stretnutie a v budúcom roku aj aktivity pre verejnosť. Poskytne pritom opäť priestor relevantným subjektom, ako napríklad Katedre mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave, Gerulata technologies, OZ zmudri.sk, Vĺčatá.sk, Zvoľ si info, Digitálna inteligencia – digiQ, Zastúpeniu EK na Slovensku, Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch, NIVAM-u, ale i rezortu školstva na prezentáciu ich nástrojov, projektov a iniciatív.

Viac k témam: Médiá, Mediálna gramotnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Rada pre mediálne služby chce koordinovať projekty v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti, zorganizovala okrúhly stôl © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -