Štát chce zaviesť ex post hodnotenie vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí, sú dva druhy

0

24.1.2022 Štát chce zaviesť ex post hodnotenie vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí. Vyplýva to z Návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Rezort zmenu predkladá v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorého sa Slovensko zaviazalo zaviesť pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií. Záväzným termínom je 31. marec tohto roku.

Regulácie bude možné zachovať či zmeniť

Ako v dokumente konštatuje ministerstvo, na európskej i národnej úrovni každoročne pribúda veľké množstvo právnych predpisov, pri ktorých sú však v čase prijatia k dispozícii len obmedzené informácie o ich reálnom pôsobení. Preto by mali byť po určitom čase podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu.

„Jeho cieľom je posúdiť, či regulácie po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a tiež skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal,” konštatuje rezort. Následne je potom možné jednotlivé regulácie zachovať, prípadne zmeniť alebo dokonca zrušiť.

Dva druhy ex post hodnotenia

Materiál zavádza dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové a systematické. Hĺbkové bude vykonávať ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s príslušným orgánom verejnej moci, v ktorého pôsobnosti je hodnotená právna úprava.

Rezort nepristúpil k nastaveniu ex post hodnotenia tak, aby sa vykonávalo v prípade všetkých zavádzaných regulácií, ktoré pôsobia v podnikateľskom prostredí, preto v prípade systematického ex post hodnotenia navrhlo vybrané kritériá, dôležité z hľadiska zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré vo forme podmienok určujú regulácie podliehajúce tomuto hodnoteniu.

Predkladaný materiál tiež obsahuje ďalšie zmeny a doplnenia jednotnej metodiky. Zavádza inštitút ochrany pred neopodstatneným goldplatingom s účinnosťou od začiatku budúceho roka a zavedenie ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov s účinnosťou od 31. marca roku 2023.

Viac k témam: ex post hodnotenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát chce zaviesť ex post hodnotenie vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí, sú dva druhy © SITA Všetky práva vyhradené.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu