Africký mor ošípaných ohrozuje aj Slovensko. Prevencia, detekcia a hlásenie prípadov sú pre potlačenie ochorenia kľúčové

0

27.7.2021 Európska únia, ktorá je najväčším vývozcom ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa na svete, bojuje s ochorením afrického moru ošípaných (AMO). Od roku 2014 evidujú ohniská nákazy v 13 európskych krajinách, vrátane Slovenska. Proti vírusovému ochoreniu, ktoré postihuje ošípané a diviaky, no pre človeka je neškodné, v súčasnosti neexistuje vakcína ani lieky a potlačenie choroby môže trvať niekoľko rokov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto zintenzívňuje svoje úsilie o zvyšovanie povedomia o tomto ochorení v Európe a v 18 európskych krajinách spúšťa kampaň Zastavme africký mor ošípaných. Hlavnými témami kampane sú prevencia, detekcia a nahlasovanie podozrivých prípadov.

Prečo je africký mor ošípaných nebezpečný?
Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje ošípané a diviaky. Vírus je pre človeka neškodný, pre ošípané však býva smrteľný. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou a úmrtnosťou (85 % až 100 %). V súčasnosti neexistujú ani vakcíny, ani lieky na AMO, preto je jedinou efektívnou možnosťou zastavenia šírenia ochorenia radikálne zníženie stavov diviačej zveri. V prípade, že sa AMO vyskytne v chovoch ošípaných, rovnako dochádza k utrateniu veľkého množstva ošípaných, čo predstavuje značné hospodárske škody v odvetví výroby a spracovania bravčového mäsa v postihnutej oblasti.

S morom bojuje celá Európa
Za posledné roky sa AMO rozšírilo do 13 európskych krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Ďalšie šírenie ochorenia môže mať podľa Európskej komisie a medzinárodných organizácií ďalekosiahle dôsledky na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Európska únia je totiž najväčším vývozcom ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa na svete. Ročne sa vyvezie viac ako 5 miliónov ton, vďaka čomu má chov ošípaných najvyšší podiel spomedzi všetkých odvetví živočíšnej výroby, čo predstavuje 8,5 % z celkovej poľnohospodárskej produkcie EÚ. V rámci celkovej produkcie mäsa v EÚ má sektor bravčového mäsa podiel 35 %. Odvetvie chovu ošípaných tak čelí vážnej hrozbe značných hospodárskych škôd.

EFSA v roku 2020 spustil koordinovanú kampaň s názvom Zastavme africký mor ošípaných v 9 európskych krajinách. V roku 2021 túto osvetovú kampaň rozšíril celkovo na 18 európskych krajín vrátane Slovenska. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o tejto chorobe. Cieľovou skupinou kampane v roku 2021 sú chovatelia ošípaných, ale aj poľovníci, veterinári a kontrolné orgány, ktorí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v boji s AMO. Kampaň dopĺňa pokračujúce úsilie Európskej komisie aj členských štátov EÚ o zastavenie šírenia AMO v Európe.

Zastavme africký mor ošípaných na Slovensku
AMO sa na Slovensku vyskytuje od  roku 2019. Prvý tohtoročný prípad AMO medzi ošípanými bol potvrdený vo veľkochove v júni 2021. Chovateľ spolu s veterinármi nemali inú možnosť, ako všetkých 7500 ošípaných utratiť, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preto vníma iniciatívu EFSA zameranú na osvetu ako mimoriadne prínosnú. “Epidémia AMO môže mať ďalekosiahle dôsledky a preto sú detekcia, prevencia a hlásenie podozrivých prípadov kľúčové pre potlačenie tejto choroby a na zabránenie ďalším úhynom v chovoch ošípaných aj v populácii diviačej zveri. O problematike preto musia byť informovaní chovatelia ošípaných, poľovníci, ale aj široká verejnosť,” hovorí minister Samuel Vlčan.

Pomôže prevencia, detekcia a nahlasovanie
Vzhľadom na závažnosť ochorenia a následky, ktoré sú spojené s jeho šírením, je dôležité, aby chovatelia ošípaných dbali na tri kľúčové oblasti pre potlačenie AMO: na  prevenciu, včasnú detekciu a hlásenie podozrivých prípadov.

Kampaň EFSA  má za cieľ informovať najmä chovateľov ošípaných o tom, ako môžu proti AMO bojovať prostredníctvom:

  • Prevencie – ako zabrániť kontaminácii a chrániť farmy a hospodárske zvieratá.
  • Detekcie – ako rozpoznať príznaky AMO.
  • Hlásenie podozrivých prípadov – čo robiť v prípade podozrenia na kontamináciu.

EFSA v spolupráci s relevantnými úradmi a organizáciami poskytne zainteresovaným stranám informačné materiály, ktoré budú môcť využiť pri zvyšovaní povedomia o AMO.

Viac informácii o kampani nájdete na https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/sk/

- Reklama -