Počas rekonštrukcie kežmarskej Reduty sa našiel výnimočný historický odkaz v sklenenej fľaši

0