Od júla sa zjednoduší prístup k žiadosti o dávku v nezamestnanosti

0
Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne (Autor: TASR)

Od 1. júla tohto roka už budú môcť ľudia požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni (SP), ale aj na úradoch práce. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady.

Do 30. júna 2020 platí, že občan najskôr navštívi príslušný úrad práce a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví oznámenie o zaradení. Následne si v pobočke SP uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti, ku ktorej priloží oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. “Od 1. júla 2020 si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne SP elektronicky,” priblížil hovorca SP Peter Višváder.
Kontakt žiadateľa o dávku s poisťovňou tak nebude potrebný, až na výnimky, ak napríklad pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov. “Údaje o obdobiach poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude SP tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí,” doplnil Višváder.
Podmienky na získanie nároku na dávku v nezamestnanosti zo SP sa pritom nemenia. Žiadateľ musí naďalej splniť dve základné podmienky, a to byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

- Reklama -