SBA: Dosiahnuté kompromisy pri regulácii jaslí a opatrovateliek detí pomôžu opatrovateľom i rodičom

0
Detské jasle ilustračné foto (Autor: TASR)

Slovak Business Agency (SBA) sa prostredníctvom svojho analytického odboru Centrum lepšej regulácie (CLR) ešte v štádiu prípravy zapojila do pripomienkovania tohto materiálu a vzniesla voči nemu niekoľko zásadných pripomienok. Výsledkom rokovania so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je niekoľko kompromisov, vďaka ktorým sa nová úprava zjemnila a odstránili sa nedostatky, ktoré by mohli v praxi spôsobiť veľké množstvo problémov nie len majiteľom jaslí, ale samotných opatrovateľov detí by mohli pripraviť o prácu.

CLR sa podarilo presadiť zapracovanie pripomienky, vďaka ktorej neprídu o svoju prácu opatrovateľky, ktoré  už dnes majú vyšší vek (50 a viac rokov) a nie je reálne, aby si doplnili vzdelanie a splnili tak  nové kvalifikačné predpoklady. CLR od začiatku nesúhlasilo s tým, aby na jedného zamestnanca jaslí pripadali maximálne 4 deti a aby minimálne 80 % zo všetkých zamestnancov tvoril odborný personál. Takto prísne nastavené podmienky by pre majiteľov jaslí znamenali doplnenie resp. obmenu personálu alebo zníženie kapacity jaslí. V oboch prípadoch by tieto zásahy boli sprevádzané  problémami rodičov – či už umiestniť dieťa do nových jaslí alebo si za jasle priplatiť. Napokon MPSVaR akceptovalo pripomienku CLR a počet detí na jedného zamestnanca sa zvýšil na 5 a podiel odborného personálu klesol aspoň mierne na 75 %.

Návrh zákona by bol ešte priaznivejší, ak by sa  vypustila podmienka VŠ vzdelania 2. stupňa pre osobu, ktorá si chce založiť jasle. Táto podmienka je neprimerane prísna a nie je zárukou, že osoba bude dobrým prevádzkovateľom takéhoto zariadenia. Prijatím novej regulácie vzniknú majiteľom jaslí a opatrovateľom detí tiež nemalé náklady, napr. za debarierizáciu jaslí a ďalšie požiadavky na priestor (stovky Eur), za absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľmi (cca. 250 Eur) či za povinný zápis do registra (66 Eur), kde v prípade jeho opomenutia  hrozí pokuta až do výšky 35 000 Eur! Aj v tomto smere by sa po zvážení existujúcich alternatívnych návrhov v rámci 2. čítania v parlamente, pomohlo vyhovieť požiadavkám dotknutých podnikateľov, ktorí síce potrebu regulácie privítali, ale jej výsledná podoba je pre mnohých z nich priam likvidačná. Súkromné jasle či opatrovatelia detí už dlhodobo suplujú štát v plnení si úlohy poskytovateľa tejto služby. Z toho dôvodu je zjemnenie nastavenia regulácií pozitívnym krokom.

Viac informácií si prečítate TU

- Reklama -