Chystáte sa do USA? Tak pozor! Zavádzajú sa zmeny v bezvízovom programe

0
ilustačný záber (Autor: SITA)

Podľa uvedeného zákona cestujúci patriaci do kategórií uvedených nižšie už nie sú oprávnení vycestovať do Spojených štátov alebo vstúpiť na ich územie v rámci bezvízového programu (VWP). Sú to občania krajín zapojených do programu VWP, ktorí cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie alebo sa nachádzali na území týchto krajín v čase od 1. marca 2011, s obmedzenými výnimkami na cestovanie na diplomatické alebo vojenské účely v službách krajiny zapojenej do programu VWP, a občania krajín zapojených do programu VWP, ktorí majú zároveň aj občianstvo Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie. Tieto osoby budú môcť požiadať o vízum prostredníctvom riadneho vízového procesu na veľvyslanectve alebo konzuláte v ich krajine. Americké veľvyslanectvá a konzuláty sú pripravené spracúvať zrýchlenou cestou žiadosti osôb, ktoré potrebujú americké vízum na vycestovanie do USA z naliehavých obchodných, lekárskych alebo humanitárnych dôvodov.

Výnimka od ministra

Od 21. januára 2016 sa ruší cestovná autorizácia ESTA tým cestujúcim, ktorí sú držiteľmi platnej autorizácie ESTA a ktorí v žiadosti o ESTA uviedli, že majú dvojité občianstvo v jednej zo štyroch uvedených krajín.

Podľa nového zákona môže minister pre vnútornú bezpečnosť udeliť výnimku z týchto obmedzení, ak sa zistí, že takáto výnimka je v záujme presadzovania práva alebo národnej bezpečnosti Spojených štátov. Kategórie cestujúcich, ktorí by mohli byť oprávnení na udelenie výnimky, zahŕňajú osoby, ktoré cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie v mene medzinárodných organizácií, regionálnych organizácií alebo štátnych orgánov na nižšej úrovni na služobné účely či osoby, ktoré cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie v mene humanitárnej mimovládnej organizácie na služobné účely. Ďalej sú to ľudia, ktorí cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie ako novinári na spravodajské účely, osoby, ktoré cestovali do Iránu na legitímne účely súvisiace s podnikaním po prijatí Spoločného komplexného akčného plánu (14. júla 2015) a osoby, ktoré cestovali do Iraku na legitímne účely súvisiace s podnikaním.

O udelení výnimky žiadateľom o ESTA sa bude rozhodovať z prípadu na prípad. Okrem toho sa bude aj naďalej skúmať, či a ako sa môžu výnimky uplatniť v prípade štátnych príslušníkov Iraku, Sýrie, Iránu a Sudánu s dvojitým občianstvom. Každý cestujúci, ktorý dostane oznámenie, že už nie je oprávnený cestovať na základe programu VWP, je aj naďalej oprávnený cestovať do Spojených štátov na základe platného neprisťahovaleckého víza, vydaného veľvyslanectvom alebo konzulátom Spojených štátov. Títo cestujúci sa budú musieť dostaviť na pohovor na americké veľvyslanectvo alebo konzulát a do USA budú môcť vycestovať na základe udeleného víza vo svojom pase.

Nový zákon nezakazuje cestovanie alebo vstup do Spojených štátov a väčšiny cestujúcich z krajín zapojených do programu VWP sa táto právna úprava nedotkne. Aktualizovaná žiadosť o ESTA s dodatočnými otázkami má byť uverejnená koncom februára 2016 s cieľom upraviť výnimky týkajúce sa cestovania na diplomatické a vojenské účely ustanovené v zákone.

Informácie o žiadostiach o vízum možno nájsť na travel.state.gov. Aktuálni držitelia cestovnej autorizácie ESTA by si pred vycestovaním mali overiť stav tejto autorizácie na webovom sídle CBP esta.cbp.dhs.gov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu