Dobrá správa pre východ Slovenska. V Prešove a Rožňave vzniknú desiatky pracovných miest

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

“Realizácia investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi v nominálnej výške 65,94 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2021. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ pomoci do konca roku 2021 vytvorí 450 nových pracovných miest,” priblížil rezort hospodárstva.

V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru firma podľa MH SR žiada poskytnutie investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v nominálnej výške 20,29 milióna eur.

Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby ložiskových reduktorov v existujúcom priemyselnom podniku spoločnosti situovanom v okrese Prešov. Produkt spoločnosti je patentovo chránený na trhoch EÚ a svetových trhoch a patrí do kategórie tzv. hi-tech výrobkov.

Spinea, s.r.o., Prešov vznikla 5. apríla 1994. Predmetom jej činnosti je najmä výroba hnacích prvkov, výroba jednoúčelových zariadení pre automatizáciu, výroba strojov s mechanickým pohonom, ako aj poradenská činnosť v strojárstve.

Firma má zapísané základné imanie 9,83 milióna eur. Súčasnú štruktúru spoločníkov tvorí spoločnosť KIMEX Group, s.r.o., Košice, spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding, so sídlom v Luxemburskom veľkovojvodstve a fyzická osoba s pobytom v Košiciach.

Čistý obrat firmy dosiahol v roku 2016 sumu 26,52 milióna eur. Ku konca vlaňajška zamestnávala 380 zamestnancov.

Pri Rožňave vznikne 70 pracovných miest, investor žiada pomoc 4 mil. eur

Spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o., žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby existujúceho priemyselného podniku a vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Gemerská Hôrka, v okrese Rožňava. Vyplýva to zo zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes schválil vládny kabinet.

“Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 20 miliónov eur sa uskutoční v rokoch 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude do konca roku 2019 vytvorených 70 nových pracovných miest,” informoval rezort hospodárstva.

V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru podľa MH SR spoločnosť požaduje poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu v nominálnej výške 4 milióny eur.

Úspešná realizácia investičného zámeru môže byť podľa MH SR impulzom pre ďalšie investície spoločnosti na Slovensku, najmä pre investície do technologického centra a centra strategických služieb umiestnených v Gemerskej Hôrke.

SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o., bola do Obchodného registra SR zapísaná 12. marca 2005 a eviduje základné imanie 12,29 milióna eur. Firma má na Slovensku vybudované dve prevádzky zamerané predovšetkým na výrobu hygienických produktov, a to v Hlohovci a v obci Gemerská Hôrka. Súčasťou prevádzky v Gemerskej Hôrke je centrum strategických služieb pre región východnej Európy a technologické centrum.

Spoločnosť patrí do švédskej skupiny Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA založenej v roku 1929. Skupina sa zameriava na výrobu a vývoj hygienických potrieb, pričom v súčasnosti je jedným z najväčších svetových producentov v tejto oblasti. Skupina realizuje svoju podnikateľskú činnosť približne v 100 krajinách sveta vrátane Slovenska a zamestnáva približne 44.000 zamestnancov.

- Reklama -