E-shopy sa po silnom pandemickom roku vracajú do normálu. Slováci viac premýšľajú pri nakupovaní aj počas vianočnej sezóny

0

17.12.2022 Vianoce patria už tradične k obchodne najsilnejším obdobiam pre online nakupovanie. Napriek tomu, vyhliadky slovenských e-shopov sú konzervatívnejšie, najmä čo sa týka očakávaných tržieb v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom je spomalenie nákupnej aktivity, ale aj ekonomická nestabilita vplyvom inflácie, rastúcich cien energií a ďalších externých faktorov spôsobených konfliktom na Ukrajine. Vyplýva to z výsledkov 7. ročníka prieskumu E-shop Barometer, ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci s agentúrou ui42.

Prieskum E-shop Barometer realizuje každoročne spoločnosť KPMG v spolupráci s agentúrou ui42 v predvianočnom období. Tento rok sa do prieskumu zapojilo 55 respondentov spomedzi zástupcov slovenských e-shopov rôznej veľkosti a zamerania. V porovnaní s rokom 2021 však nastala významná zmena v ich očakávaniach, pokiaľ ide o aktuálne vrcholiacu vianočnú sezónu. Po výraznom raste poháňanom pandémiou v minulom roku sa e-shopy vracajú do “normálu” a ich očakávania ohľadom medziročného rastu tržieb sú skôr konzervatívne. Zatiaľ čo 34 % respondentov predpokladá nárast tržieb, 45 % opýtaných e-shoperov si myslí, že ich tržby budú skôr nižšie. Takmer štvrtina neočakáva žiadnu zmenu pokiaľ ide o obrat v medziročnom porovnaní.

Ochladnutie nákupnej aktivity sa prejaví aj na priemernej výške nákupu v predvianočnom období oproti zvyšku roka, kde nárast nemusí byť až taký signifikantný, ako tomu bolo po iné roky. Aj tu sú zástupcovia slovenských e-shopov skôr opatrní v očakávaniach. Zatiaľ čo pred rokom až 90 % z opýtaných očakávalo nárast, tento rok si len 55 % z respondentov myslí, že priemerná výška za nákup porastie. Zvyšok očakáva skôr pokles.

“Napriek súčasnému vývoju podnikajú slovenské e-shopy aktívne kroky na zníženie potenciálnych negatívnych dopadov. Prehodnocujú obchodné stratégie s cieľom vytvoriť udržateľný model a skvalitniť zákaznícky servis. V uplynulom roku vynaložili nemalé investície na propagáciu a marketing, ale aj zlepšenie funkcionalít e-shopu či ľudských zdrojov. Príležitosť vidia napríklad aj v expanzii do zahraničia,” hodnotí Ivana Mazániková, partnerka zodpovedná za sektor maloobchodu, KPMG na Slovensku.

Kvalitný zákaznícky servis je kľúčový

V tomto roku slovenské e-shopy investovali do viacerých oblasti svojho podnikania. Na otázku “Ktoré oblasti vášho podnikania si vyžadovali v roku 2022 najväčšiu investíciu? až 80 % respondentov odpovedalo, že propagácia e-shopu. Ďalšie dve najčastejšie uvádzané oblasti boli spomínané funkcionality e-shopu (56 %) a ľudské zdroje (47 %).

“Aj pri týchto odpovediach ohľadom kľúčových investícií v roku 2022 sme zaznamenali medziročne mierne zmeny. Tie úplne korešpondujú s tým, čo aj my vnímame pri každodennej práci s našimi klientmi. Takto pred rokom nám v tomto prieskume viac ako tri štvrtiny zúčastnených odpovedalo, že investovali hlavne do skvalitnenia funkcionalít e-shopu. Dnes vidíme, že obchodníci kladú veľký dôraz na prácu s vlastnou zákazníckou bázou, riešia akvizície a s nimi spojenú marketingovú komunikáciu, jej kvalitu a efektivitu. Kontinuálny vývoj a zlepšovanie funkcionalít je u mnohých až samozrejmosťou. A snáď nebol e-shoper, ktorý by v tomto roku nespomenul zvýšené nároky na personálne aktivity,” hovorí Robo Háger, Marketing Director, ui42.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré pomáhajú udržať si zákazníka a motivovať ho k opakovanému nákupu je podľa vybraných predstaviteľov slovenských e-shopov prirodzene kvalitný zákaznícky servis vrátane reklamácií. Zhodli sa na tom až tri štvrtiny respondentov prieskumu. Z pohľadu zákazníka zohráva významnú úlohu aj samotný dizajn e-shopu a jeho prehľadnosť (69 %), či možnosť vybrať si zo širšieho sortimentu (53 %).

“E-commerce predchádzajúce dva roky aj vďaka Covidu zaznamenal značný rast. Nakupovať online sa naučili aj ľudia, ktorí predtým nikdy nič v e-shope nekúpili. Z Covidu sme bohužiaľ tento rok vhupli do energetickej krízy, aj kvôli ktorej ľudia oveľa viac premýšľajú, čo si kúpiť a čo naopak nie. E-commerce tak z doteraz dostupných dát zaznamená všeobecne tento rok pokles. Keďže pôsobíme hlavne v poľovníckom a teda hobby segmente, tak ochladnutie záujmu zákazníkov o online nákup pozorujeme aj my,” konštatuje Tomáš Glonek, manažér oddelenia správy webu spoločnosti IBO.

Expanzia do zahraničia a vstup investora ako rastová stratégia

Čoraz viac slovenských e-shopov vidí príležitosti na rast aj na zahraničných trhoch. Nadpolovičná väčšina slovenských e-shopov (56 %) plánuje alebo zvažuje rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia. Konkrétne plány má však len štvrtina z respondentov, pričom časť z nich by na dodatočné financovanie tohto zámeru zvážila úver z finančnej inštitúcie alebo vstup nového investora). Pre účely zabezpečenia rýchlejšieho rastu by stratégie založené na fúzii, akvizícii prípadne vstup investora (tzv. M&A stratégiu) zvážila len zhruba pätina respondentov prieskumu.

“Slovenské e-shopy stoja pred neľahkou úlohou. Ich strategické priority by sa mali opierať o rastové ambície, no zároveň brať na zreteľ aj ťažko predvídateľnú dynamiku externého prostredia. Náš prieskum nám ukázal, že tu je časť obchodníkov, ktorí sú odvážnejší v plánovaní a expanziu do zahraničia považujú za jedno z riešení ako posunúť svoje podnikanie. Stále sú však zdržanlivejší, čo sa týka vstupu investora, fúzií alebo akvizícií. Narážame pritom na nedostatočné povedomie a absenciu M&A stratégie. A tu práve vidíme priestor na expertízu profesionálneho partnera práve z oblasti transakčného poradenstva,” uzatvára Andrej Zsoldos, senior manažér oddelenia fúzií a akvizícií, KPMG na Slovensku.

O prieskume:

Prieskum E-shop Barometer 2022 uskutočnila spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci s agentúrou ui42 formou online dotazníka na vzorke 55 respondentov. Oslovení boli zástupcovia slovenských e-shopov, ktorí ponúkajú široké spektrum produktov a služieb pre koncových spotrebiteľov a firmy. Medzi respondentami boli zástupcovia etablovaných, ako aj začínajúcich e-shopov. Zber dát prebehol na prelome november – december 2022.

- Reklama -