Vláda schválila ďalší odklad platenia poistného pre SZČO a zamestnávateľov

0
premiér SR Igor Matovič prichádza na rokovanie vlády (Foto: TASR)

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú ďalší odklad platenia poistného za mesiac jún. Táto výnimka sa však bude týkať len tých, ktorí preukážu pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania. Vyplýva to z návrhu nariadenia o splatnosti poistného, ktoré v stredu schválila vláda.

 V dôsledku pandémie nového koronavírusu vláda prijala viaceré opatrenia, medzi ktorými bol aj odklad platenia poistného pre zamestnávateľov a SZČO. “S cieľom zmiernenia ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO  a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie jún 2020 do 31. decembra 2020,” uvádza sa v návrhu nariadenia. Firmy, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, budú mať tiež právo na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom období.
Výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Toto opatrenie má mať na ročnej báze z hľadiska rozpočtu verejnej správy neutrálny vplyv, nakoľko poistné na sociálne poistenie za mesiac jún 2020 má byť zaplatené v termíne do 31. decembra 2020. Celkovo však za jún tohto roka sa očakáva výpadok poistného na sociálnom poistení vo výške približne 4,5 milióna eur.

- Reklama -