Francúzsko: Google dostal pokutu pol miliardy eur

0
Ilustračná snímka. (Foto: Firmbee, Pixabay)

Francúzsky úrad pre ochranu hospodárskej súťaže vymeral americkej internetovej spoločnosti Google pokutu pol miliardy eur. Dôvodom je, že firma sa s francúzskymi vydavateľmi nedohodla na poplatkoch za zverejňovanie ich spravodajského obsahu, informoval úrad v utorok. Úrad zároveň spoločnosti stanovil lehotu dva mesiace, počas ktorej musí predložiť návrhy o kompenzáciách vydavateľov. Ak tak neurobí, za každý deň omeškania zaplatí pokutu 900-tisíc eur.

Spoločnosť Google France vyjadrila nad rozhodnutím veľké sklamanie. Pokuta podľa nej neodráža vynaložené úsilie ani realitu používania správ na jej platformách. Google tvrdí, že s vydavateľmi rokoval v dobrej viere a v niektorých prípadoch bola dohoda na dosah.

Francúzsky protimonopolný úrad už skôr stanovil lehotu troch mesiacov, počas ktorých mal Google viesť rozhovory s vydavateľmi spravodajstva. Protimonopolné úrady vo Francúzsku aj na úrovni Európskej únie sa opakovane zameriavajú na rôzne podnikateľské aktivity spoločnosti Google, ktorá podľa nich zneužíva dominantné postavenie na trhu.

- Reklama -