Banská Bystrica: Slovenská pošta nahlásila hromadné prepúšťanie 498 zamestnancov

0
Ilustračná snímka, Slovenská pošta. Foto: TASR

Hromadné prepúšťanie 498 zamestnancov z oblasti služieb s označením zamerania „činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby“ eviduje v Banskobystrickom kraji Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ako informovala Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPSVaR, hromadné prepúšťanie bolo nahlásené na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 9. júla. „Úrad úzko komunikuje so zamestnávateľom a reálne by o prácu malo prísť 226 zamestnancov,“ doplnila Šebová.

Názov spoločnosti, ktorá nahlásila hromadné prepúšťanie, úrad nekonkretizoval, odvolávajúc sa na zákon o službách zamestnanosti. Podľa neho môžu názvy spoločností zverejňovať len ak majú ich súhlas, pričom v tomto prípade ho nemajú. O redukcii 226 nadbytočných pracovných miest informovala minulý týždeň Slovenská pošta, a.s., ktorá má sídlo v Banskej Bystrici. Informáciu o tom, že sa nahlásené hromadné prepúšťanie týka Slovenskej pošty, potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Iveta Dorčáková.

Slovenská pošta pripravuje zmenu organizačnej štruktúry, ktorá sa dotkne 498 zamestnancov a v rámci ktorej zruší 226 nadbytočných pracovných miest. „V priemere bude v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta. Pri ostatných pracovných miestach dôjde k zmene týždenného pracovného času alebo k zmene pracovného zaradenia zamestnancov. Zamestnancom, ktorých sa dotkne zmena organizačnej štruktúry, no nedochádza k zrušeniu ich pracovného miesta, ale k zvýšeniu pracovného času, bude zvýšená základná mzda,“ popisuje hovorkyňa s tým, že spoločnosť bude zamestnancom, ktorých sa zrušenie pracovného miesta dotkne, ponúkať inú vhodnú prácu. „Každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov,“ doplnila Dorčáková.

Slovenská pošta už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré majú viesť k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite všetkých procesov a vo vyššej kvalite služieb pre všetky cieľové skupiny klientov. Slovenská pošta v súčasnosti zamestnáva 12 370 zamestnancov a je jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine, a to aj napriek tomu, že na konci februára zredukovala počet pracovných miest o 750. V tom čase pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov a ostatní prijali inú prácu alebo sú na rodičovskej dovolenke.

„Redukcia nadbytočných pracovných miest pošte umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty,“ uzavrela hovorkyňa.

- Reklama -