Oravské Veselé: Spoločnosť EDM chce rozšíriť výrobu, plánuje nový závod

0
Foto: facebook

Kovovýrobná spoločnosť EDM plánuje na Orave rozširovať svoje výrobné aktivity. Ako vyplýva zo zámeru predloženého v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), firma chce investovať takmer 5 miliónov eur do výstavby výrobného závodu v obci Oravské Veselé. Rok trvajúca výstavba by sa mala začať v januári 2022. V novom závode by malo nájsť prácu 60 ľudí.

Firma EDM pôsobí v Nižnej, kde už nie je možný ďalší rozvoj výroby pre naplnenie kapacity územia, čo je dôvodom expanzie do 30 kilometrov vzdialeného Oravského Veselého. V tesnej blízkosti priemyselného areálu Materasso tu chce investor využiť plochu 10 664 metrov štvorcových na výstavbu jednopodlažnej výrobnej haly a dvojpodlažnej administratívnej budovy.

Nový výrobný závod by mal slúžiť na opracovanie kovových dielcov CNC strojmi a ich následnú finálnu montáž do hotových výrobkov. Podľa investora je dôležitým argumentom pre osadenie haly fakt, že v územnom pláne obce Oravské Veselé je táto lokalita vymedzená pre výrobné plochy. „Samotná obec má záujem o umiestnenie danej prevádzky v nadväznosti na areál firmy Materasso. Navrhovaná činnosť prispeje k ponuke pracovných príležitostí v regióne hornej Oravy, čím zníži potrebu dochádzky pracovných síl mimo región svojho bydliska,” uviedol v zámere investor.

- Reklama -