Šebo nesúhlasí s Nicholsonovou: Vláda nemôže len tak rozhadzovať peniaze, musí vytvoriť efektívne pravidlá

0
Ján Šebo, ekonóm, analytik. Foto: umb.sk

Čerpanie eurofondov je pre Slovensko problém. Krajina zaostáva v čerpaní, má dva a pol roka na dočerpanie takmer 9 miliárd eur. Ale – ale dala sa skutočne časť týchto prostriedkov využiť na to, aby sa ľudia neprepadli do chudoby ako tvrdí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová? Podľa ekonóma Jána Šeba to nie je také jednoduché. Jednak – dáta neukazujú extrémny nárast chudoby na Slovensku a peniaze nemôže vláda len tak zobrať a použiť, hoci to znie lákavo.

“Vláda si môže vytvoriť akékoľvek svoje opatrenia a financovať čokoľvek, čo uzná za vhodné, ale dôležitý je aj spôsob ako to zrealizuje,” hovorí pre ParlamentneListy.sk Šebo. Vláda proste nemôže začať len tak rozhadzovať.

“Ešte stále tu máme pravidlá na čerpanie prostriedkov z verejných rozpočtov a je tu aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ten hovorí, že pravidlá musia zabezpečovať minimálne dostatočnú mieru kontroly, hospodárnosti a účelnosti. To znamená, že aj keď vy pripravíte nejaký program a nastavíte pravidlá, tak to nejaký čas trvá a potom je druhá časť, spôsob čerpania. Takže len tak rozdávanie prostriedkov, ak nedokážete zabezpečiť, aby prostriedky boli efektívne, účelné a ešte aj hospodárne, to je tá vec,” vysvetľuje ekonóm Šebo.

Na druhej strane, priestor na kritiku Šebo v míňaní peňazí vládou vidí. “Keď si pozriete poslednú správu o Pláne stability, sú tam presne vyčíslené objemy opatrení na rôzne položky a opatrenia vlády a niektoré sú dosť vysoké, takže ja skôr vidím, že bolo vynaložených dosť zdrojov tam, kde nemuseli byť vynakladané, napríklad také extrémne plošné testovanie, kde sme prejedli vyše 640 miliónov eur. Peňazí je dosť, ale nájsť spôsob ako ich efektívne čerpať, to je už umenie,” vraví Šebo.

- Reklama -