Ministri dnes budú schvaľovať novú Vojenskú stratégiu z dielne rezortu obrany

0
Jaroslav Naď, minister obrany (Foto: SITA/Branislav Bibel)

Ministri budú v stredu 7. júla na 21. zasadnutí vlády SR schvaľovať novú Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky z dielne Ministerstva obrany SR. Stratégia pripravuje Slovensko napríklad na ozbrojený útok ako na najvážnejšiu potenciálnu bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku, kybernetický útok, hybridné pôsobenie proti zvrchovanosti Slovenskej republiky, terorizmus či extrémizmus. Spolu s Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky a Obrannou stratégiou Slovenskej republiky má ísť o komplexnú reakciu štátu na zmenené bezpečnostné prostredie v Európe a vo svete. Ďalej budú členovia vlády rokovať napríklad o Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020, Akčnom pláne boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 či Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2020.

Podľa Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020 bola bezpečnostná situácia v roku 2020 zložitá, dynamická, nepredvídateľná a často konfrontačná. Globálna pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila nielen bezpečnostnú oblasť, ale aj oblasť verejného zdravia jednotlivých štátov a zapríčinila hospodársku, finančnú, humanitárnu a spoločenskú krízu, polarizáciu spoločnosti či nárast dezinformačných kampaní a kybernetických hrozieb. Najväčšou výzvou v bezprostrednom susedstve SR bol aj v roku 2020 pretrvávajúci ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny a pokračujúca okupácia Krymu, ktoré sú podľa správy spôsobené agresiou Ruskej federácie.

Predložený návrh Akčného plánu boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 až 2025 odporúča, aby Slovensko posilnilo štruktúru úradu kriminálnej polície zapojením viacerých vyšetrovateľov do riešenia environmentálnych trestných činov, a to najmä na miestnej úrovni. Medzi ďalšie odporúčania dokumentu patrí napríklad posilnenie špecializácie polície na miestnej a okresnej úrovni vrátane vhodnej odbornej prípravy zameranej na trestnú činnosť proti životnému prostrediu a zvyšovanie povedomia príslušníkov polície špecializovaných na boj proti trestnej činnosti proti životnému prostrediu.

Správa o povodniach, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia SR konštatuje, že v druhom polroku minulého roka spôsobili povodne na Slovensku škody za viac ako 4,7 milióna eur. Od júla do decembra 2020 sa povodne vyskytli vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Najviac nimi boli postihnuté okresy Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok, mesto Gelnica a obce Milpoš, Žehra, Chminianske Jakubovany a Nálepkovo.

- Reklama -