Drgonec: Očkovanie? Parlament je schopný páchať svinstvá s nevinným úsmevčekom

5
expert na ústavné právo Ján Drgonec (Foto: TASR)

“Pod zámienkou protikoronavírusových opatrení štát dramaticky obmedzuje základné práva a slobody. Produkuje skupiny obyvateľstva, ktoré zostanú bezprávne,” tvrdí expert na ústavné právo, bývalý sudca Ústavného súdu SR, Ján Drgonec.

Vláda poslala do parlamentu novelu zákona, ktorá zvýhodňuje očkovaných ľudí oproti neočkovaným. Dajme teraz bokom, že vládne hnutie Sme rodina vo štvrtok vyhlásilo, že je proti a má výhrady, to sa bude ešte diskutovať na koaličnej rade… V každom prípade na vláde prešiel návrh, aby boli očkovaní ľudia zvýhodnení pred neočkovanými a vláda odporučila Národnej rade prijať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Otázka stojí – ako je možné, že vláda poslala do parlamentu zákon, ktorý neguje ústavné právo na slobodu rozhodovania sa o takom zásahu do zdravia ako je očkovanie experimentálnymi vakcínami? Ako vidíte túto novelu v parlamente?

Národná rada Slovenskej republiky je schopná a ochotná páchať obrovské svinstvá s nevinným úsmevčekom. Také čosi sa odohráva práve teraz.

Novelu vypracovalo ministerstvo zdravotníctva. Podľa ministra Lengvarského je nevyhnutné mať tieto výhody v zákone a podnietiť ľudí k vyššej vakcinácii. Ako to vidíte vy, špecialista na ústavné právo?

Ministerstvo zdravotníctva SR azda ako jediný rezort zdravotníctva na svete vedie brigádny generál. Všelikde by to viedlo ku kriku na verejnosti. Nastoľuje sa vojenská diktatúra. Na Slovensku sme si zvykli prakticky na všetko. Vládnu nám slabo vzdelaní, aj celkom nevzdelaní sadisti s prirodzeným talentom opíjať ľudí rožkom. Primerane tomu všetkému rezort zdravotníctva pritvrdzuje. Pod zámienkou protikoronavírusových opatrení dramaticky obmedzuje základné práva a slobody. Produkuje skupiny obyvateľstva, ktoré zostanú bezprávne.

Parlament má novelu na stole, čo znamená, že onedlho prijme, návrh ďalšej zmeny zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tlač 614, VIII. volebné obdobie.

Táto zmena pritom nie je vôbec na pohľad rozsiahla. V podstate sa do § 48 ods. 4 za písmeno y) vkladá písmeno z), ktoré znie: „dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.“ Jedno písmenko sa vloží… Aké zmeny to v skutočnosti prinesie?

Také stručné! Iba malá novelka. V skutočnosti ide jeden z najbrutálnejších zásahov do právneho postavenia tých, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať. Z rovnoprávnych občanov sa menia na tiene ľudských bytostí, ktoré nebudú smieť nič, ak sa tak rozhodne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s jeho výsosťou Hlavným hygienikom Slovenskej republiky na čele. Už nijaký vstup do predajní s potravinami. Nijaký vstup do lekární po lieky. Nijaké vychádzky na zdravom vzduchu. Doslova – skap, sviňa, keď sa nedáš zaočkovať!

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona ako iniciatívny materiál. Po slovensky povedané, oficiálne nikto od neho nechcel, aby taký návrh zákona pripravilo. Vláda za nič nemôže. Heger je muzikant, Matovič je muzikant. Samozrejme, Riško Sulík tiež. 

Podľa vládneho návrhu a jeho všeobecnej časti, je tento návrh zákona v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Tiež to tak vidíte?

Je to lož.  Návrh zákona nemôže byť v súlade s Ústavou SR, pretože kladie základ pre diskrimináciu najhrubšieho zrna voči neočkovaným občanom. Otvára príležitosť pre zavedenie covidového apartheidu, zrejme prvého na svete. Porušuje sa článok 1 ods. 1 ústavy v časti o právnom štáte, ale ešte viac v časti o Slovenskej republike ako demokratickom štáte. Otázne môže byť iba to, či jediného covidového apartheidu na svete, alebo či s odkazom na slovenský vzor sa rozbehne legislatívna iniciatíva v Číne, na Filipínach, v Izraeli a ďalších štátoch, kde vítajú každú zámienku na posilnenie diktatúry miestnych vládcov.

Súlad s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná – to je krutý výsmech v dôvodovej správe k návrhu zákona. Rada Európy 27. januára 2021 prijala rezolúciu 2361 (2021) o etických, právnych a praktických aspektoch vakcín proti COVID-19.

Bod 7.3.2 ukladá členským štátom Rady Európy, teda zatiaľ stále aj Slovenskej republike: „zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný.“ To nie je odporúčanie, ale povinnosť každého štátu, ktorý je členom Rady Európy! 

Podľa vás teda v tomto smere všeobecná časť novely neuvádza pravdivé tvrdenia?

Namiesto plnenia medzinárodného záväzku na Slovensku „iniciatívne ministerstvo zdravotníctva“ pripravuje pôdu pre Úrad verejného zdravotníctva SR, aby „iniciatívne zatočil“ s tými obludami, ktoré sa nechcú dať zaočkovať. Trebárs preto, že v USA Food and Drug Agency v októbri 2020 uverejnil zoznam 22 vedľajších účinkov, akými hrozí očkovanie proti COVID-19 bez ohľadu na použitú vakcínu. A nie je medzi nimi ani „soplík“ ani „kašlík“, o ktorých tak radi hovoria odborníci medzi slovenskými lekármi, keď ich vláde verné médiá požiadajú o vyjadrenie k vedľajším účinkom anti covidového očkovania.

Tak sa zdá, že o tejto novele sa ešte bude diskutovať, možno aj na ústavnom súde. Minister Lengvarský, ktorého rezort ju, teda, vypracoval, ale opakuje, že je to v záujme ochrany pred delta variantom. Ako to vnímate?

Trestný zákon Slovenskej republiky pozná trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Pozná aj trestný čin všeobecného ohrozenia a má aj niekoľko ďalších praktických ustanovení. Ak by došlo na ich uplatnenie, mohli by sme mať brigádneho generála v tak populárnej útekovej väzbe. O predloženie návrhu zákona dopĺňajúceho zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ho nikto nežiadal. Nikto mu nenariadil pripraviť taký zákon. Ide o jeho vlastnú nenávisť a zaujatosť.

Môže sa zdať, že do generálovej loďky silne zateká. Bez obáv! Na Slovensku mu nič nehrozí a hroziť nebude.

Kým Slováci teraz uvažujú, či pôjdu v lete na koncert alebo svadbu, ak sa nechcú očkovať alebo platiť pre celú rodinu testovanie, sú štáty, ktoré, naopak, uvoľnili opatrenia. Registrujete to?

V podstate v rovnakých okamihoch, v ktorých sa občania SR môžu začať triasť o svoju osobnú slobodu a ľudské práva vôbec, vo Veľkej Británii tlač píše, že ministri upustili od plánu povinného preukazovania sa potvrdením o prekonanom očkovaní proti COVID-19 pri návšteve koncertov, športových podujatí a na ďalších hromadných akciách po 19. júli, keď by sa mali skončiť obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavíru.

- Reklama -

5 KOMENTÁRE

 1. …žaloby, resp. trestné oznámenia na týchto páchatelov sú podané, avšak problém je evidentne aj v tom, že aj na generalnej prokuratúre sa zrejme už niektorí nerozhodujú podľa vnútorného presvedčenia postaveného na dôkazoch a zákonoch, ale sa rozhodujú podľa vnútorného “politického” presvedčenia…
  Čo k tomu dodat? Snáď len vitajte v totalite!

 2. Som toho názoru, že Trestná činnosť, ktorej sa dopúšťajú osoby Klus, Lengvarský, Mikas, Krčmery, Goda, Schutz, Kolíková, prezidentka a ostatní komplici, vrátane fašistických “novinárov” a “médií” (ďalej len KLUS a spol) spočíva v tom, že “pravidlá”, ktoré aktuálne presadzujú v súvislosti s návratom občanov SR zo zahraničia (a je snaha obdobné “pravidlá” zavádzať aj priamo na území SR pri návštevách rôznych zariadení a služieb, škôl, zamestnania, lekárskej starostlivosti…) v podstate zavádzajú NEDôVODNE odlišné – diskriminačné – zaobchádzanie s „očkovanými a neočkovanými“ občanmi a samozrejme v neprospech neočkovaných. KLUS a spol pritom zavádzajúcim spôsobom vysvetľujú prijímanie takých pravidiel tvrdením, že vraj „očkovaní“ môžu preniesť vírus na inú osobu v “menšej (reziduálnej) miere” ako „neočkovaní“…., pritom ale zároveň takto “KLUS a spol.” takto vlastne priznávajú, že aj “očkované” osoby môžu byť prenášačmi vírusu SARS-COV2 a jeho mutácií !!!! Za tejto situácie, ak pri návrate na územie SR, ale aj následne na území SR bude režim “testovania a karantény” platiť len pre neočkovaných, tak je úplne jasné, že to bude práve skupina „očkovaných“ (ktorí nemajú povinnosť žiadnej karantény ani žiadneho testovania), no práve tieto osoby – keďže medzi nimi bude nejaká „reziduálna časť“ nakazená (termín používaný vo vládnych dokumentoch a vyhláškach!) teda práve tieto osoby – práve táto skupina očkovaných nakazených zavlečie a rozšíri nákazu na územie SR !!!! Už z uvedeného je zrejmá trestnoprávna podstata konania páchateľov KLUS a spol….!!! Totiž títo páchatelia páchajú viacero trestných činov keď (na rozdiel od neočkovaných občanov) umožňujú očkovaným občanom návrat BEZ TESTOVANIA A BEZ KARANTÉNY – toto ich počínanie má znaky skutkovych podstát hneď niekoľkych trestnych činov – zločinov….!!!!
  – Hneď prvá z trestnopravnych rovín tohto ich konania : “Klus a spol.” – veď oni sami priznávajú vedomosť, že aj zaočkované osoby PRENÁŠAJÚ vírus(!!), napriek tomu zaočkovaných nebudú pri návrate ani testovať, ani nemajú žiadnu karanténu !!! – a toto v podstate znamená, že vedome (úmyselne) umožňujú “KLUS a spol” , aby každý ten zaočkovaný, ktorý je pri návrate nakazený (nositeľ vírusu) tento vírus “veselo” rozširoval medzi občanmi na slovensku !!!! Áno už takéto konanie páchateľov KLUS a spol. má znaky zločinu Šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, podľa § 163 ods. 1, ods. 2, ods. 3, pism. a/ Trestneho zákona, teda skutku, za ktorý hrozí trest odňatia slobody v trvani 4 až 10 rokov nepodmienečne…!!! Áno takéto ich konanie je uvedeným úmyselným trestným činom, pretože vedia o možnosti prenášania vírusu “cestou nakazených očkovaných” a teda pre prípad, že k takému zavlečeniu dôjde sú s tým uzrozumení (!!!) a napriek tomu ÚMYSELNE vytvárajú (KLUS a spol.) také pravidlá (vyhlášky a návrhy zákonov), aby očkované osoby pri návrate a pohybe po území SR neboli ani testované a nemali ani žiadnu karantenu!!!! Tu niet o čom ďalej pochybovať – že toto ich konanie je uvedeným trestným činom je úplne jasné !!!!!!!! A obodbné pravidlá chcú zavádzať aj do bežného života v rámci územia SR !!!!! Toto sú preukázateľné fašistické praktiky !!!!
  – No samozrejme takéto konanie páchateľov “KLUS a spol” má preto aj znaky súbehu aj s ďalšimi trestnými činmi – zločinmi (s ešte vyššou trestnou sadzbou!!!) – pretože (aj z vyššie uvedeného) JE ZREJMÉ, že v tomto smere v súčasnosti NEEXISTUJE ! vedecký dôvod na odlišné – diskriminačné – zaobchádzanie s neočkovanymi a očkovanymi občanmi !!! Je zároveň zjavné, že jediným dôvodom na takéto odlišné zaobchádzanie je snaha páchateľov (KLUS a spol. ) DONÚTIŤ občanov k účasti na biomedicínskom experimente – “očkovaní”, pretože u žiadnej z aktuálnych “vakcín” ešte neboli ukončené hlavné fázy skúšania !!!! a teda skutočné pôsobenie týchto “vakcín” (vrátane vedľajších účinkov) sa stále iba ZISŤUJE!!!!!!!!!!!!!
  – Preto je zrejmé, že nastavovanie takých “pravidiel”, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s “očkovanými” a neočkovanými, čiže “pravidiel”, ktoré sú v neprospech neočkovaných – má okrem už vyššie uvedeného trestného činu zároveň aj znaky naplnenia skutkových podstát ďalších trestných činov – ide o súbeh viacerých zločinov :
  Najmä ide o :
  § 161 Neopravnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti
  A to v kvalifikacii :
  § 161 ods. 1, pism. a/, pism. b/, ods. 3, pism. a/, pism. b/, písm. c/, ods. 4/ Trestného zákona!
  § 192 Nátlak
  A tento v kvalifikácii :
  § 192 ods. 1, ods. 2, písm. a, písm. b, písm. c, písm. d/TZ (a hrozí aj ods. 3, písm. a/, ale aj ods. 4, písm. b, písm. c – lebo KLUS a spol. konajú ako nebezpečné zoskupenie, a tiež písm d – v prípade, že „svoje pravidlá“ páchatelia budú presadzovať aj počas krízovej situácie)
  § 424a Apartheid
  A tento v kvalifikácii :
  § 424a ods. 1, ods. 2, písm. b, písm. d/TZ (a hrozí aj písm. e, písm. f) !!!!
  -/-/-/-
  Z vyššie uvedených faktov skutočne jednoznačne vyplýva, že hlavným cieľom a účelom „pravidiel“, ktoré nastavujú páchatelia (KLUS a spol.) nie je ochrana občanov SR pred šírením vírusu, ale účelom týchto „pravidiel“ je donucovanie a vytváranie protiprávneho NÁTLAKU na občanov SR k účasti na biomedicínskom experimente – na očkovaní – novými experimentálnymi preparátmi – tzv. vakcínami, pretože je všeobecne známe, že sa jedná o „vakcíny“, u ktorých bolo povolenie udelené iba PODMIENEČNE (!!!) a najmenej do konca roka 2023 sa ich skutočné pôsobenie ešte stále len skúma a zisťuje !!!!!. Aj keď samotná „vzorka“ týchto klinických skúšok nemusí byť tvorená občanmi SR, no všeobecne známy fakt, že také skúšky vo svete naďalej prebiehajú a neboli doteraz ukončené – jednoznačne dokazuje, že sa u všetkých týchto „vakcín“ jedná o nový experimentálny preparát, ktorého skutočné pôsobenie (vrátane vedľajších účinkov) opakujem – sa stále len ZISŤUJE !!!! viď oficiálny dokument !!! EMA!!! číslo EMA/215190/2021, EMEA/H/C/005735 (aktualizácia 06-2021), z ktorého je napríklad tiež zrejmé, že : …”Keďže očkovacej látke Comirnaty bolo udelené povolenie na uvedenie na trh s podmienkou (dátum udelenia podmienečného povolenia : 21. decembra 2020), preto spoločnosť, ktorá očkovaciu látku Comirnaty uvádza na trh, bude naďalej poskytovať výsledky z HLAVNÉHO SKÚŠANIA, KTORÉ POKRAČUJE 2 ROKY….(!!!!) Toto skúšanie a ďalšie štúdie poskytnú údaje o trvaní ochrany, o spoľahlivosti očkovacej látky pri prevencii ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, o spoľahlivosti ochrany ľudí s oslabeným imunitným systémom, ako aj tehotných žien a či sa ňou predchádza ochoreniu bez príznakov.”…..
  ////////
  A preto – Toto všetko v platnom slovenskom Trestnom zákone existuje, tak predpokladám, že aj na generálnej prokuratúre máte o takých skutkoch vedomosť !!! Vraj máte rozviazané ruky, no zdá sa, že myslenie “uviazlo”, kdesi v hybernovanom stave!!!!! Alebo ste pomocníkmi a slúžkami týchto páchateľov????? Inak by ste už dávno ex offo konali!!!!!! Aj takéto nekonanie však môže v budúcnosti viesť k trestnému stíhaniu práve tých, ktorých povinnosťou bolo konať, no nerobili nič!!!!

 3. Pozor!!!
  Vidím to tak,že na slovensku morálne zlyhávajú už historicky doktori,učitelia a cirkev.

 4. Prečo, ak existujú experti na právo a ústavné právo, nevyužijú svoje vedomosti a schopnosti a nepodajú žalobu na páchateľov, ktorí prehlbujú fašistickú totalitu v SR návrhmi zákonov alebo novelami (nie som právnička) a krivením našej ústavy? Kam to všetko dospeje?

 5. Ľudia z tohoto nášho “CovidApartheidu” začnú emigrovať – možno aj do GB, alebo …
  …. Prestáva sa mi tu páčiť …..
  ………………………………….

Comments are closed.