Kolíková: Je kľúčové, aby Najvyšší súd dostal dostatok finančných prostriedkov na výkon všeobecného súdnictva

0
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Foto: SITA/Branislav Bibel)

Je kľúčové, aby Najvyšší súd SR (NS SR) dostal dostatok finančných prostriedkov na výkon agendy všeobecného súdnictva. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) tak reagovala na stredajšie stanovisko NS SR, že jeho chod je pre spúšťanie Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) výrazne ohrozený. V novej inštitúcii budú totiž pôsobiť len deviati sudcovia najvyššieho súdu, avšak z rozpočtu tohto súdu by mali podľa aktuálnych informácií odísť financie zodpovedajúce počtu normovanému na 30 sudcov. Šéfka rezortu spravodlivosti však dodala, že je na mieste, aby odišla časť prostriedkov, ktoré už najvyšší súd nebude potrebovať na agendu správneho súdnictva. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Podľa ministerky by mali prostriedky najvyššieho súdu zodpovedať na jednej strane tomu, že NS SR je oslobodený o celú agendu správneho súdnictva. Na druhej strane by ale mali zodpovedať aj faktu, koľko sudcov na súde ostalo. „Môže to byť počet, ktorý je možno nadhodnotený s ohľadom na celú agendu všeobecného súdnictva, ale treba rešpektovať, že sudcovia sú zvolení fakticky na doživotie, a teda budú vykonávať výkon súdnictva na Najvyššom súde SR a prirodzene sa postupne Najvyšší súd SR dostane k optimálnemu a potrebnému počtu sudcov aj personálu, ktorý potrebuje pre svoj výkon,“ pokračovala Kolíková. Ako zdôraznila, kým sa k tomu počtu NS SR dostane, je dôležité, aby bolo spoločne s Ministerstvom financií SR vyhodnotené, aký je ten aktuálny stav, ktorý je potrebné, aby zo strany štátu bol finančne saturovaný.

Ministerka tak považuje za kľúčové, aby bol rešpektovaný počet sudcov, ktorý na Najvyššom súde SR je, a aby všetci sudcovia mohli riadne vykonávať výkon súdnictva. „Ale áno, môže azda byť iný kľúč k počtu potrebného personálu s ohľadom na to, že tam môže byť nadhodnotený počet sudcov. Považujem preto za primerané, ak tu bude možno aj prísnejší postoj zo strany Ministerstva financií SR pri posúdení, koľko odborného personálu je potrebného pri nadhodnotenom počte sudcov na Najvyššom súde SR, ak tomu tak je,“ dodala.

Zároveň je Mária Kolíková presvedčená, že NS SR by mal dostať rozpočet na 30 sudcov. Svoju činnosť však v auguste začne len s 21 sudcami. „Ak ich aj hneď nenaplní 30, tak ten chýbajúci počet, čo je momentálne 9 sudcov, by potenciálne mohol nahradiť zvýšením počtu odborného personálu, a tak by mohol zvládnuť aj celú agendu, ktorej čelí, aj s celým počtom vecí, ktoré na Najvyšší správny súd SR prechádzajú,“ uzavrela Kolíková.

- Reklama -